Dodatek za pracę w nocy w wynagrodzeniu minimalnym

Wysokość minimalnego wynagrodzenie nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego dla danego roku kalendarzowego w 2015 r. wynosi 1 750 zł a w 2016 r. 1 850 zł

Do obliczenia wysokości minimalnego wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone do wynagrodzeń osobowych według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny z wyłączeniem:

  • nagrody jubileuszowej,
  • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej od 01.01.2017r.
  • dodatek za staż pracy od 01.01.2020r.

 

Zgodnie z „Załącznikiem do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń” opracowanym przez GUS do wynagrodzeń osobowych należy zaliczyć m.in. dodatki za staż pracy oraz inne dodatki (dodatkowe wynagrodzenia) za szczególne właściwości pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki pracy. Co oznacza, że dodatek za pracę w nocy zaliczony został do wynagrodzeń osobowych.

Co za tym idzie pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę np. w pełnym wymiarze godzin za wynagrodzeniem miesięcznym np.: 1 450 zł brutto i uzupełnić wynagrodzenie do wysokości minimalnego wynagrodzenia  dodatkiem za przepracowane godziny nocne.

Zgodnie z art. 1518  § 1 Kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawi godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Wniosek z tego taki, że praca w nocy nie zawsze jest opłacalna

W przypadku gdy jeden z pracowników zatrudniony za wynagrodzeniem miesięcznym 1 750 zł brutto w  podstawowym czasie pracy przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie w godzinach od 8 do 16 a drugi pracownik zatrudniony w systemie zmianowym m.in. w godzinach nocnych za wynagrodzeniem minimalnym gdzie dodatek za uciążliwość pracy w nocy jest wliczany do podstawy minimalnego wynagrodzenia też otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1 750 zł.

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments