Podstawa wymiaru składek na urlopie wychowawczym w 2016

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy i nie może być niższa niż 75 % kwoty minimalnego wynagrodzenia (art. 18 ust.14 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Od 1 stycznia 2016 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym nie może być niższa od kwoty

1 387,50 zł (75% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2016 r. tj. 1 850 zł)

oraz wyższa od kwoty:

2 433,00 zł (60 % z kwoty 4 055,00 zł. tj. przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w 2016 roku).

 

Przykład

Pani Kasia przebywa na urlopie wychowawczym od 1 sierpnia 2015 do 31.12.2017 r. Jest zatrudniona na 1 /2 etatu zgodnie z umową ma określone wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 950 zł. Od 1 stycznia 2016 r.  należy podwyższyć tę podstawę do kwoty najniższej obowiązującej osoby przebywające na urlopie wychowawczym tj. do 1 387,50 zł.

 

Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopie wychowawczym wynosi 520 zł.

 

Wysokość składek finansowanych przez budżet państwa za pośrednictwem ZUS

– emerytalna 19,52%

– rentowa  8%

– zdrowotna 9%

 

Proporcjonalne pomniejszenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu urlopu wychowawczego.

Należy pamiętać o pomniejszeniu podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracownika powracającego z urlopu wychowawczego w trakcie miesiąca. Mówi o tym art. 18 ust. 9 ustawy o sus, za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub ich ustanie i jeżeli trwały one tylko przez część miesiąca, kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments