Łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy

Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy.

 

Przykład

Pracownik łączy urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy na 1 / 4 etatu. Co za tym idzie z urlopu rodzicielskiego będzie korzystał w wymiarze 3/4 etatu.

 

Po zmianach od 2 stycznia 2016 w przypadku łączenia przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części, nie dłużej jednak niż do:

1) 64 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie (art.180 § 1 pkt 1)

2) 68 tygodni w przypadku urodzenia od dwojga do pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie (art. 180 § 1 pkt 2-5)

Aktualizacja! Zmiana od 26 kwietnia 2023 r.

1) 82 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie (art.180 § 1 pkt 1)

2) 86 tygodni w przypadku urodzenia od dwojga do pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie (art. 180 § 1 pkt 2-5)

 

 

 

Okres, o który urlop rodzicielski ulega wydłużeniu, stanowi iloczyn liczby tygodni, przez jaką pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu i wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego.

Przykład

Pracownik  łączy 8 tygodni urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy na  1 / 2 etatu

Obliczenia:

8 tygodni urlopu rodzicielskiego x 1 / 2 etatu (wymiar czasu pracy, w którym pracownik zamierza wykonywać pracę) = 4 tygodnie (wymiar urlopu rodzicielskiego o który nastąpi przedłużenie urlopu rodzicielskiego niełączonego z wykonywaniem pracy)

 

 

W  przypadku gdy powstała w wyniku wydłużenia wymiaru urlopu rodzicielskiego część urlopu rodzicielskiego nie odpowiada wielokrotności tygodnia, jest ona udzielana w dniach. Przy udzielaniu urlopu niepełny dzień pomija się.

Przykład

Pracownik  łączy 9 tygodni urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy na  1 / 2 etatu

Obliczenia:

9 tygodni urlopu rodzicielskiego x 1 / 2 etatu = 4 tygodnie i 3,5 dnia

Po zaokrągleniu urlop rodzicielski wydłuży się o 4 tygodnie i 3 dni  (wymiar urlopu rodzicielskiego o który nastąpi przedłużenie urlopu rodzicielskiego niełączonego z wykonywaniem pracy)

 

 

Z kolei gdy pracownik zamierza łączyć korzystanie z części urlopu rodzicielskiego powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia tego urlopu z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar tej części urlopu oblicza się dzieląc długość części urlopu powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia przez różnicę liczby 1 i wymiaru czasu pracy w jakim pracownik zamierza łączyć korzystanie z tej części urlopu z wykonywaniem pracy.  Jeżeli część urlopu rodzicielskiego nie odpowiada wielokrotności tygodnia, jest ona udzielana w dniach. Przy udzielaniu urlopu niepełny dzień pomija się.

 

Przykład

Pracownik  łączy 2 tygodnie  urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy na  1 / 2 etatu. Proporcjonalnie wydłużoną część urlopu rodzicielskiego zamierza łączyć z pracą w wymiarze 1 / 2 etatu.

Obliczenia:

2 tygodnie urlopu rodzicielskiego x 1 / 2 etatu = 1 tydzień (wymiar urlopu rodzicielskiego o który nastąpi przedłużenie urlopu rodzicielskiego niełączonego z wykonywaniem pracy)

1 tydzień : (1 – 1 / 2) = 1 tydzień  x 2  = 2 tygodnie urlopu łączonego z pracą w wymiarze 1 / 2  etatu

 

Przykład

Pracownik łączy 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy na 1 / 2 etatu. Proporcjonalnie wydłużoną część urlopu rodzicielskiego zamierza łączyć z pracą w wymiarze 1 / 2 etatu.

Obliczenia:

32 tygodnie x 1 / 2 etatu = 16 tygodni (wymiar urlopu rodzicielskiego o który nastąpi przedłużenie urlopu rodzicielskiego niełączonego z wykonywaniem pracy)

16 tygodni : (1 – 1 / 2) =  16 tygodni  x 2  = 32 tygodnie urlopu łączonego z pracą w wymiarze 1 / 2  etatu

 

Przykład

Pracownik łączy 30 tygodni urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy na 1 / 3 etatu. Proporcjonalnie wydłużoną część urlopu rodzicielskiego zamierza łączyć z pracą w wymiarze 1 / 2 etatu.

Obliczenia:

30 tygodni x 1 / 3 etatu = 10 tygodni urlopu (wymiar urlopu rodzicielskiego o który nastąpi przedłużenie urlopu rodzicielskiego niełączonego z wykonywaniem pracy)

10 tygodni : (1 – 1 / 2) = 10 tygodni x 2 = 20 tygodni urlopu łączonego z pracą w wymiarze 1 / 2  etatu

 

Przykład

Pracownik łączy 30 tygodni urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy na 1 / 3 etatu. Co za tym idzie z urlopu rodzicielskiego będzie korzystał w wymiarze 2/3 etatu. Proporcjonalnie wydłużoną część urlopu rodzicielskiego zamierza łączyć z pracą w wymiarze 1 / 3 etatu.

Obliczenia:

30 tygodni x 1 / 3 etatu = 10 tygodni urlopu (wymiar urlopu rodzicielskiego o który nastąpi przedłużenie urlopu rodzicielskiego niełączonego z wykonywaniem pracy)

10 tygodni : (1 – 1 / 3) = 10 tygodni x 3/2 = 15 tygodni urlopu łączonego z pracą w wymiarze 1 / 3  etatu

 

 

W przypadku łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy, podjęcie pracy nastąpi na pisemny wniosek pracownika, złożony w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika na piśmie.

Wymiar urlopu rodzicielskiego po zmianach od 2.01.2016

1) 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie (art. 180 § 1 pkt 1)

2) 34 tygodnie w przypadku urodzenia od dwojga do pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie (art. 180 § 1 pkt 2-5)

Aktualizacja! Zmiana od 26 kwietnia 2023 r.

1) 41 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie (art. 180 § 1 pkt 1)

2) 43 tygodnie w przypadku urodzenia od dwojga do pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie (art. 180 § 1 pkt 2-5)

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
4 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Bożena
Bożena
4 lat temu

Dzień dobry, proszę o wyjaśnienie sytuacji, kiedy kobieta łaczy urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy w wymiarze 1/2 etatu (wnioskowała do 18.06.2020) a teraz zmieniła zdanie i chce zrezygnować z urlopu rodzicielskiego i wrócić na pełny etat.

Bożena
Bożena
w odpowiedzi do  Jowita
4 lat temu

Wniosek o rezygnację powinna zlożyć na 21 dni przed powrotem na pełny etat, czy dotyczy to tylko odwrotnej sytuacji ? rozumiem, że pozostała część urlopu rodzicielskiego /niewykorzystana/ jak również okres powstały w wyniku proporcjonalnego wydłużenia będzie mogła wykorzystać w późniejszym czasie?