Jak obliczyć wynagrodzenie netto w 2016

Minimalne wynagrodzenie w 2016 roku wynosi 1 850 zł brutto

Wynagrodzenie pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z czego wynika, że zatrudniony po raz pierwszy w roku 2016, nie może zarobić mniej niż 1 480 zł brutto  (80% z 1 850 zł)

 

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy kwoty powyższe ulegają zmniejszeniu, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

1 etat           1 850,00 zł

3 / 4 etatu   1 387,50 zł

1 / 2 etatu      925,00 zł

1 / 4 etatu     462,50 zł

 

Poniżej przykład obliczenia wynagrodzenia netto od kwoty 1 850 zł brutto przy zastosowaniu:

 • Podstawowych kosztów uzyskania przychodu 111,25 zł
 • Kwoty wolnej od podatku 46,33 zł w przypadku jeżeli pracownik złożył pracodawcy oświadczenie o którym pisałam TUTAJ

Obliczenia:

Dane do obliczeń:

 • Kwota brutto : 1 850,00 zł.
 • Koszty uzyskania przychodu : 111,25 zł
 • Kwota wolna od podatku:  46,33 zł
 1. Obliczamy składki na ubezpieczenie społeczne:
 • składka emerytalna: 1 850,00 x 9,76 % = 180,56 zł
 • składka rentowa: 1 850,00  x 1,5 % = 27,75 zł
 • składka chorobowa: 1 850,00  x  2,45 % = 45,33 zł

suma: 253,64 zł

 1. Obliczamy  podstawę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru tej składki stanowi wynagrodzenie brutto pracownika pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika
 • 1 850,00 zł – 253,64 zł = 1 596,36 zł
 1. Obliczamy składkę na ubezpieczenie  zdrowotne, która wynosi 9%
 • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne  wynosi :1 596,36 zł.
 • Od tej podstawy liczymy   9 %.
 • 1 596,36 zł  x 9 % = 143,67 zł.
 1. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne oraz  koszty uzyskania przychodu 111,25 zł

 • 1 850,00zł – 253,64zł =1 596,36 zł – 111,25 zł = 1 485,11zł = 1 485 zł (po zaokrągleniu)
 • 1 485,00 zł  x  18 % = 267,30 zł (zaliczka na podatek przed odjęciem kwoty wolnej)

Od otrzymanego wyniku odejmujemy kwotę wolną od podatku, czyli: 46,33 zł.

 • 267,30 zł– 46,33 zł = 220,97 zł

Otrzymaliśmy zaliczkę na podatek dochodowy, ale przed odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne

Teraz obliczamy składkę zdrowotną w wysokości 7,75%.

 • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi : 1 596,36 zł
 • 1 596,36 x 7,75 % = 123,72 zł (wysokość składki zdrowotnej która obniża zaliczę na podatek dochodowy)

Obliczamy  zaliczkę na podatek dochodowy do pobrania (do wpłaty do US)

 • Zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej wynosi: 220,97 zł.
 • Od tego odejmujemy składkę na ubezpieczenie zdrowotne: 7,75%.

220,97zł  – 123,72zł =  97,25 zł. = 97 zł (podatek do wpłaty do US)

 1. Obliczamy wynagrodzenie netto

Od wynagrodzenia brutto odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy.

 • Kwota brutto: 1850,00 zł.

Odejmujemy:

 • 253,64 zł – składki na ubezpieczenia społeczne (180,56 – emerytalne + 27,75 – rentowe + 45,33 – chorobowe),
 • 143,67 zł- składka na ubezpieczenie zdrowotne, w wysokości 9%
 • 97,00 zł -zaliczka na podatek dochodowy.

1 850 zł – 253,64 zł – 143,67 zł – 97 zł = 1 355,69 zł netto do wypłaty

 

Powyższe obliczenie prezentuje stawki procentowe na ubezpieczenie (ZUS) które pracownik finansuje ze swojego wynagrodzenia. Oprócz powyższych kwot należy dodać kwoty na ubezpieczenie które finansuje dodatkowo pracodawca za pracownika. O stawkach procentowych i źródle finansowania składek w podziale na pracownika i pracodawcę pisałam TUTAJ

I dalej:

 • składka emerytalna:  1 850zł x 9,76 % = 180,56 zł
 • składka rentowa:  1850 zł x 6,50 % = 120,25 zł
 • składka wypadkowa: 1850 zł x 1,80 % = 33,30 zł
 • składka na FP:  1850 zł x 2,45 % = 45,33 zł
 • składka na FGŚP:  1850 zł x 0,10 % = 1,85 zł

Powyższe kwoty finansuje z naszego wynagrodzenia pracodawca które wraz z kwotami finansowanymi przez pracownika ujmuje:

 • w raportach imiennych RCA – składki emerytalne, rentowe, chorobową, wypadkowa, zdrowotną,
 • bezpośrednio na DRA – składki na FP i FGŚP

Przy czym należy zaznaczyć, że składka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych) wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalanej na dany rok składkowy dla grup działalności i od 01.04.2012 –31.03.2015 wynosiła 1,93% a od 01.04.2015 wynosi do nadal 1,80 %

 

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika w oparciu o umowę o pracę za wynagrodzeniem1 850,00 zł brutto który ponosi pracodawca wynosi:  2 231,29 zł

1 850 zł zł + 381,29zł (suma składek finansowana przez pracodawcę) = 2 231,29zł

 

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika w rozbiciu na poszczególne płatności:

 • wynagrodzenie netto do wypłaty: 1 355,69 zł
 • podatek dochodowy: 97 zł
 • składki finansowane przez pracownika: 397,31 zł
 • składki finansowane przez pracodawcę: 381,29 zł

1 355,69zł + 97zł + 397,31zł + 381,29zł = 2 231,29 zł

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments