Potrącenie alimentacyjne z minimalnego wynagrodzenia w 2016

W przypadku potrąceń alimentacyjnych nie obowiązuje kwota wolna od potrąceń. Dlatego można je potrącić nawet z minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 3 / 5 wynagrodzenia netto (60%).

Przykład

Pracownik zatrudniony w wymiarze pełnego etatu, otrzymuje wynagrodzenie w kwocie minimalnego wynagrodzenia wynoszącego 1 850 zł brutto. Komornik obciążył tytułem wykonawczym, wynagrodzenie za pracę w wysokości 2 500 zł tytułem zaległych alimentów.

 

Przed dokonaniem potrącenia należy obliczyć wynagrodzenie netto – do wypłaty. Poniżej przykład obliczenia wynagrodzenia netto przy zastosowaniu:

 • Podstawowych kosztów uzyskania przychodu 111,25 zł
 • Kwoty wolnej od podatku 46,33 zł

 

Obliczenia:

Dane do obliczeń:

 • Kwota brutto : 1 850,00 zł.
 • Koszty uzyskania przychodu : 111,25 zł
 • Kwota wolna od podatku:  46,33 zł
 1. Obliczamy składki na ubezpieczenie społeczne:
 • składka emerytalna: 1 850,00 x 9,76 % = 180,56 zł
 • składka rentowa: 1 850,00  x 1,5 % = 27,75 zł
 • składka chorobowa: 1 850,00  x  2,45 % = 45,33 zł

suma: 253,64 zł

 1. Obliczamy  podstawę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru tej składki stanowi wynagrodzenie brutto pracownika pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika
 • 1 850,00 zł – 253,64 zł = 1 596,36 zł
 1. Obliczamy składkę na ubezpieczenie  zdrowotne, która wynosi 9%
 • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne  wynosi :1 596,36 zł.
 • Od tej podstawy liczymy   9 %.
 • 1 596,36 zł  x 9 % = 143,67 zł.
 1. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne oraz  koszty uzyskania przychodu 111,25 zł

 • 1 850,00zł – 253,64zł =1 596,36 zł – 111,25 zł = 1 485,11zł = 1 485 zł (po zaokrągleniu)
 • 1 485,00 zł  x  18 % = 267,30 zł (zaliczka na podatek przed odjęciem kwoty wolnej)

Od otrzymanego wyniku odejmujemy kwotę wolną od podatku, czyli: 46,33 zł.

 • 267,30 zł– 46,33 zł = 220,97 zł

Otrzymaliśmy zaliczkę na podatek dochodowy, ale przed odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne

Teraz obliczamy składkę zdrowotną w wysokości 7,75%.

 • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi : 1 596,36 zł
 • 1 596,36 x 7,75 % = 123,72 zł (wysokość składki zdrowotnej która obniża zaliczę na podatek dochodowy)

Obliczamy  zaliczkę na podatek dochodowy do pobrania (do wpłaty do US)

 • Zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej wynosi: 220,97 zł.
 • Od tego odejmujemy składkę na ubezpieczenie zdrowotne: 7,75%.

220,97zł  – 123,72zł =  97,25 zł. = 97 zł (podatek do wpłaty do US)

 1. Obliczamy wynagrodzenie netto

Od wynagrodzenia brutto odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy.

 • Kwota brutto: 1850,00 zł.

Odejmujemy:

 • 253,64 zł – składki na ubezpieczenia społeczne (180,56 – emerytalne + 27,75 – rentowe + 45,33 – chorobowe),
 • 143,67 zł- składka na ubezpieczenie zdrowotne, w wysokości 9%
 • 97,00 zł -zaliczka na podatek dochodowy.

1 850 zł – 253,64 zł – 143,67 zł – 97 zł = 1 355,69 zł netto do wypłaty

 

Obliczamy potrącenie alimentacyjne

Z powyższych obliczeń wynika, że wynagrodzenie netto wynosi 1 355,69 zł z tak otrzymanej kwoty obliczamy potracenie alimentacyjne w wysokości 60 % (3 /5)

1 355,69 zł x 3 / 5 = 813,41 zł potracenie alimentacyjne

Teraz należy wyliczyć wynagrodzenie które pracownik otrzyma po potraceniu:

1 355,69 zł  – 813,41 zł = 542,28 zł

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments