Nowy wzór umowy o pracę w 2016

Nowy wzór umowy o pracę zacznie obowiązywać od 22.02.2016 r.

Zmiana polega na dodaniu pkt 3 do umowy. Nowy wzór umowy znajdziesz TUTAJ

Punkt 3 nowej umowy, dotyczy umów na czas określony  do których nie stosuje się limitów 33+3

 

Umowy w stosunku do których nie obowiązuje limit 33+3

Nie stosuje się limitów 33+3 do umów o pracę zawartych na czas określony w celu:

1) zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,

lub w przypadku:

4) gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie w umowie określi ten cel lub okoliczności tego przypadku, przez zamieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takiej umowy – jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy. O niestosowaniu limitów pracodawca zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

 

W przypadku zawarcia umowy na czas określony w celu, o którym mowa powyżej gdzie nie obowiązują limity 33+3 a w umowie o pracę w pkt 3 należy określić ten cel lub okoliczność tego przypadku, przez zamieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takiej umowy.

 

 

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments