Jak liczyć 3 dniowy okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny wynosi:

  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

 

Kodeks pracy nie określa jak liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny nie przekraczającej 2 tygodni dla której okres wypowiedzenia wynosi 3 dni robocze.

Pod pojęciem dni robocze należy rozumieć wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem dni wolnych od pracy.  Zgodnie z art. 1519 § 1 Kodeksu pracy dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy (ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951r. Nr 4, poz.28, z późn. zm.)

Pod pojęciem „dni robocze” nie kryją się dni które są dniami pracy zgodnie z harmonogramem czasu pracy pracownika którego dotyczy 3 dniowe wypowiedzenie i na które te dni przypada okres wypowiedzenia lecz „dni robocze” to wszystkie dni za wyjątkiem tych wymienionych w ustawie o dniach wolnych od pracy. Dni te, na 2016 rok wymieniłam TUTAJ

Z kolei przy obliczaniu 3 dniowego terminu posiłkujemy się art. 111 §1,2 Kodeksu cywilnego.  Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie (np. otrzymane wypowiedzenie umowy np. w środę to wypowiedzenie rozpocznie bieg w czwartek), nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Otrzymanie wypowiedzenie w piątek zakończy bieg we wtorek – obliczając okres wypowiedzenia nie bierzemy pod uwagę dnia otrzymania lub dnia złożenia wypowiedzenia.

Otrzymane wypowiedzenie w środę rozpocznie bieg w czwartek  a zakończy bieg w sobotę o ile sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Do 3 dniowego okresu wypowiedzenia wliczamy wolną sobotę jak i dodatkowy dzień wolny od pracy udzielony w zamian za święto przypadające na dzień wolny od pracy.

Zgodnie z art. 115 Kodeksu cywilnego, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

Otrzymane wypowiedzenie w czwartek rozpoczyna bieg w piątek a kończy bieg w poniedziałek.

 

 

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments