Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego

Termin przedawnienia roszczenia prawa do urlopu wypoczynkowego

Zgodnie z art. 291 Kodeksu pracy roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia rozpoczyna się co do zasady z końcem roku kalendarzowego za który urlop wypoczynkowy przysługuje, jednak często zdarza się tak, że pracownik zaplanowanego urlopu nie wykorzysta z przyczyn leżących po stronie samego pracownika (np. choroba, urlop macierzyński) lub pracodawcy np. jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia w toku pracy (art. 164 K.p.) W takim przypadku urlop nie wykorzystany w roku w którym przysługuje staje się urlopem zaległym i zgodnie z art. 168 Kodeksu pracy urlopu zaległego należy udzielić pracownikowi najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Co za tym idzie data 30 września będzie początkową datą od której liczymy bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy.

Przykład

  • urlop za 2012 –  termin udzielenia zaległego urlopu 30.09.2013 – przedawnienie prawa do urlopu nastąpi  1.10.2016
  • urlop za 2013 –  termin udzielenia zaległego urlopu 30.09.2014 – przedawnienie prawa do urlopu nastąpi 1.10.2017
  • urlop za 2014 –  termin udzielenia zaległego urlopu 30.09.2015 – przedawnienie prawa do urlopu nastąpi  1.10.2018
  • urlop za 2015 –  termin udzielenia zaległego urlopu 30.09.2016 – przedawnienie prawa do urlopu nastąpi  1.10.2019

 

Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego za dany rok, powoduje przedawnienie prawa do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

 

Zawieszenie biegu przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy

Zgodnie z art. 2931 K.p. bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas korzystania przez pracownika z urlopu wychowawczego. (zmiana ta została wprowadzona do kodeksu pracy z dniem 1.10.2013 r.)

Przykład

Pracownica  zatrudniona od 2009 r. uprawniona do 26 dni urlopu wypoczynkowego. W 2012 r. bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego podstawowego, dodatkowego oraz urlopu rodzicielskiego, wystąpiła o 3 – letni urlop wychowawczy. W trakcie trwania tego urlopu urodziła kolejne dziecko wnioskując o  2 – letni urlop wychowawczy. Zgodnie z art. 293K.p.  bieg przedawnienia prawa do urlopu wypoczynkowego uległ zawieszeniu, a pracownica będzie mogła wykorzystać urlop wypoczynkowy zaległy po powrocie z urlopów związanych z rodzicielstwem.

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments