Przerwy wliczane do czasu pracy

Ustawodawca przewidział przerwy w czasie pracy których pracownik nie świadczy pracy przy jednoczesnym zachowaniu prawa do wynagrodzenia:

  • 15 minutowa przerwa na posiłek i odpoczynek,
  • dodatkowa przerwa pracownika niepełnosprawnego,
  • przerwa na karmienia dziecka,
  • przerwa przy obsłudze monitora ekranowego.

 

15 minutowa przerwa

Zgodnie z art. 134 Kodeksu pracy jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy.

 

Dodatkowa przerwa dla niepełnosprawnych

Niezależnie od stopnia niepełnosprawności oraz wymiaru czasu pracy osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej 15 minutowej przerwy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek (art. 17 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pracownik zatrudniony  w pełnym wymiarze czasu pracy będzie uprawniony do 15 minutowej przerwy wynikającej z art. 134 K.p. oraz 15 minutowej dodatkowej przerwy wynikającej z orzeczonej niepełnosprawności łączny czas przerwy 30 minut.

Pracownik który świadczy pracę po 4 godziny dziennie będzie uprawniony tylko do 15 minutowej przerwy wnikającej z orzeczonej niepełnosprawności.

 

Przerwa na karmienie dziecka piersią

Gdy czas pracy matki karmiącej wynosi:

  • do 4 godzin dziennie – przerwa nie przysługuje,
  • od 4 do 6 godzin dziennie – przysługuje jedna przerwa w wymiarze 30 lub 45 minut (jeżeli kami jedno dziecko przerwa wynosi 30 minut w przypadku bliźniąt 45 minut),
  • powyżej 6 godzin dziennie –  przysługują dwie przerwy w wymiarze po 30 lub 45 minut (jeżeli karmi jedno dziecko przysługują dwie przerwy po 30 minut w przypadku karmienia bliźniąt dwie przerwy po 45 minuta).

Art. 187 Kodeksu pracy

 

Praca przy obsłudze monitora ekranowego

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom:

  • łączenie przemienne pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nie obciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała – przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego, lub
  • do co najmniej 5 minutowej przerwy, wliczanej do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments