Porozumienie o wykorzystaniu urlopu w kolejnym zatrudnieniu

Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę (171 § 3 Kodeks pracy)

W celu przeniesienia urlopu na kolejny okres zatrudnienia muszą zostać spełnione dwa warunki:

  • pracodawca z pracownikiem zobowiązany jest zawrzeć porozumienie o wykorzystaniu urlopu w naturze w kolejnym zatrudnieniu,
  • kolejna umowa o pracę musi zostać zawarta bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu obecnej umowy.

Wzór porozumienia do pobrania na blogu w zakładce wzory dokumentów

Wzory dokumentów

Zawarcie umowy bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy nie musi oznaczać zawarcia kolejnej umowy z dnia na dzień tj. rozwiązanie obecnej umowy następuje  11 kwietnia a nawiązanie kolejnej 12 kwietnia. Pomiędzy umowami może być przerwa wynikająca z dni wolnych np. niedziele, dni świąteczne.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments