Brak obowiązku wykonania wstępnych badań

Zgodnie z art. 229 Kodeksu pracy wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

  • przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą,
  • przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy,
  • przyjmowane do pracy w przypadku pozostawania w zatrudnieniu jednocześnie z innym pracodawcą (równoległe zatrudnienie).

 

Badania wstępne nie będą obowiązywały pracowników przyjmowanych do pracy u innego pracodawcy oraz pracowników pozostających w równoległym zatrudnieniu  jeżeli przedstawią pracodawcy:

  • aktualne orzeczenie lekarskie z poprzedniego/równoległego zakładu pracy,
  • skierowanie na badania lekarskie w celu uzyskania powyższego orzeczenia a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy.

 

Skierowanie na badania lekarskie należy wydać pracownikowi w 2 egzemplarzach, z których jeden egzemplarz jest dla pracownika, podobnie lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne wydaje orzeczenie lekarskie osobie badanej oraz pracodawcy.

 

Powyższe zwolnienie z wykonania badań wstępnych nie dotyczy osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.          

 

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments