Wymiar urlopu wypoczynkowego w przypadku zmiany pracodawcy

W roku kalendarzowym w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

1) u dotychczasowego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub wyższym wymiarze;

Pracownik, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż przysługujący to u kolejnego pracodawcy będzie przysługiwał urlop w odpowiednio niższym wymiarze. Jednak łączny wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może być niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców.

Przykład

Pracownik uprawniony do 26 dni urlopu był zatrudniony u pracodawcy „A” w okresie od 2 stycznia 2016 do 31 marca 2016 i wykorzystał 7 dni urlopu. Następnie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 został zatrudniony u pracodawcy „B”. Wymiar urlopu proporcjonalnego za 3 miesiące u pracodawcy „A” 3/12 x 26 dni = 6,5 dnia po zaokrągleniu 7 dni. U pracodawcy „B” przysługuje urlop proporcjonalny za 9 miesięcy 9/12 x 26 dni = 19,50 po zaokrągleniu 20 dni. Łączny urlop u pracodawcy „A” i „B” wynosi 7 dni + 20 dni = 27 dni i przekracza wymiar 26 dni dlatego urlop w pracodawcy „B” należy zmniejszyć do 19 dni.

 

2) u kolejnego pracodawcy – w wymiarze:

  • proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego –
    w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
  • proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym – w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.

Zasadę powyższą stosuje się odpowiednio do pracownika podejmującego pracę u kolejnego pracodawcy w ciągu innego roku kalendarzowego niż rok, w którym ustał jego stosunek pracy z poprzednim pracodawcą.

 

Przypadek w którym pracownik wykorzysta urlop w wyższym wymiarze niż w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.

Przykład

Pracownik uprawniony do 20 dni urlopu wypoczynkowego był zatrudniony u pracodawcy „A” w okresie od 2 stycznia do 31 czerwca 2016 i wykorzystał 20 dni urlopu, w przypadku zatrudnienia u kolejnego pracodawcy nie będzie mu już przysługiwał urlop wypoczynkowy, ponieważ u pracodawcy „A” pomimo uprawnienia do10 dni urlopu, 6/12 x 20 = 10 dni wykorzystał urlop w wyższym wymiarze niż okres przepracowany u tego pracodawcy.

 

Kolejne zatrudnienie w ciągu innego roku kalendarzowego niż ustał stosunek pracy.

Przykład

Pracownik uprawniony do 26 dni urlopu podjął kolejne zatrudnienie od 15 marca 2016 do 31.07.2016. Poprzednie zatrudnienie ustało 15.12.201. Wymiar urlopu proporcjonalnego za 6 miesięcy wynosi 13 dni, 13/12 x 26 dni = 13 dni.

 

Podstawa prawna:

  • art. 155 1 § 1, 2, 21 Kodeks pracy
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments