Czas pracy osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu i ochronie mienia

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w stosunku do osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu, nie stosuje się ograniczeń przewidzianych w art. 15 ustawy.

W związku z powyższym osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności obowiązują normy czasu pracy wynikające z Kodeksu pracy, czyli takie same jak pracowników pełnosprawnych tj. 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, oraz nie obowiązuje zakaz zatrudniania w porze nocnej i godzinach nadliczbowych.

Przy czym nie jest wymagana zgoda lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracowników lub lekarza sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną na pracę w zwiększonym wymiarze czasu pracy, w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

 

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments