Systemy wynagradzania za pracę

Wyróżniamy trzy zasadnicze systemy wynagradzania za pracę:

  • system czasowy,
  • system akordowy,
  • system prowizyjny.

W systemie czasowym wynagrodzenie za pracę ustalane jest według jednostek czasowych, np. godzinowych, dobowych, tygodniowych, miesięcznych. Wysokość wynagrodzenia stanowi iloczyn przepracowanych jednostek czasowych i stawki wynagrodzenia za tę jednostkę czasu.

Przykład

Pracownik wynagradzany stawką godzinową w wysokości 20 zł, przepracował w maju 160 godzin w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. Jego wynagrodzenie wyniesie 3 200 zł (160 godzin x 20 zł).

 

W systemie akordowym należy określić pracownikowi stawkę akordową oraz normę pracy. Norma pracy stanowiąca miernik nakładu pracy  np. ilość wytworzonych produktów, usług, które mają zostać wykonane w określonym czasie. Wysokość wynagrodzenia stanowi iloczyn stawki akordowej i ilości wytworzonych produktów czy usług. Wyróżniamy:

  • akord prosty ze stałą stawką akordową, np. 10 zł za każdą uszytą czapkę,
  • akord progresywny wynagrodzenie wzrasta po przekroczeniu wyznaczonej normy wytworzonych produktów, np. 10 zł za uszytą czapkę gdzie norma miesięczna wynosi 150 sztuk, po jej przekroczeniu 15 zł za każdą uszytą czapkę.

Normy pracy są ustalane z uwzględnieniem osiągniętego poziomu techniki i organizacji pracy. Normy pracy mogą być zmieniane w miarę wdrażania technicznych i organizacyjnych usprawnień zapewniających wzrost wydajności pracy. Przekraczanie norm pracy nie stanowi podstawy do ich zmiany, jeżeli jest ono wynikiem zwiększonego osobistego wkładu pracy pracownika lub jego sprawności zawodowej. O zmianie normy pracy pracownicy powinni być zawiadomieni co najmniej na 2 tygodnie przed wprowadzeniem nowej normy.

 

W systemie prowizyjnym wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od osiągnięcia przez pracownika wyznaczonych celów. Rzadko system prowizyjny występuje samodzielnie najczęściej jest połączony z systemem czasowym.

Przykład

Pracownikowi biura nieruchomości przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3 500 zł + prowizja w wysokości 1 % od każdej transakcji sprzedaży nieruchomości.

Prowizyjny system wynagradzania występujący samodzielnie jest dopuszczalny pod warunkiem, że wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie będzie niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym. Jeżeli naliczona miesięczna prowizja dla pracownika będzie niższa od minimalnego wynagrodzenia, pracodawca i tak będzie obowiązany do wypłaty wynagrodzenia minimalnego.

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments