Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop okolicznościowy

Przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop okolicznościowy stosujemy zasady obowiązujące jak przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy z ta jednak różnicą, że składniki zmienne np. premie uwzględniamy tylko z miesiąca w którym przypadło zwolnienie a nie tak jak w przypadku wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy jako średnia z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

 

Sposób ustalania wynagrodzenia za urlop okolicznościowy:

  • stałe miesięczne wynagrodzenie dzielimy przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w miesiącu w którym pracownik korzysta ze zwolnienia od pracy,
  • zmienne składniki wynagrodzenia z miesiąca w którym wykorzystywany był urlop okolicznościowy dzielimy przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych w tym miesiącu.

 

Przykład

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, w maju 2022 wykorzystał 2 dni urlopu okolicznościowego w związku ze swoim ślubem. Otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 400 zł. brutto oraz premię regulaminową która w maju wynosiła 850 zł.

  • Miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego dzielimy przez liczbę godzin pracy przypadająca do przepracowania w maju

4 400 zł : 168 godzin = 26,19 zł

  • Stawkę za godzinę pracy mnożymy przez liczbę godzin urlopu okolicznościowego:

26,19 zł  x 16 godzin = 419,04 zł

  • Zmienne składniki wynagrodzenia dzielimy przez liczbę przepracowanych godzin:

850 zł : 152 godziny = 5,59 zł

5,59 zł x 16 godzin = 89,44 zł

  • Sumujemy wynagrodzenie otrzymane z wynagrodzenia zasadniczego i ze składnika zmiennego

419,04 zł + 89,44 zł = 508,48 zł

  • Wynagrodzenie za dwa dni urlopu okolicznościowego wynosi 508,48 zł

 

Czas pracy w 2022 roku

 

Wynagrodzenie określone akordowo, prowizyjnie czy w stałej stawce godzinowej jest wynagrodzeniem zmiennym

 

Podstawa prawna:

  • § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy,
  • § 7, § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop,
  • § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Praca Niemcy – wysokie zarobki   https://dungito.pl/

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments