Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop okolicznościowy

Przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop okolicznościowy stosujemy zasady obowiązujące jak przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy z ta jednak różnicą, że składniki zmienne np. premie uwzględniamy tylko z miesiąca w którym przypadło zwolnienie a nie tak jak w przypadku wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy jako średnia z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Sposób ustalania wynagrodzenia za urlop okolicznościowy:

  • stałe miesięczne wynagrodzenie dzielimy przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w miesiącu w którym pracownik korzysta ze zwolnienia od pracy,
  • zmienne składniki wynagrodzenia z miesiąca w którym wykorzystywany był urlop okolicznościowy dzielimy przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych w tym miesiącu.

 

Przykład

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, w maju 2016 wykorzystał 2 dni urlopu okolicznościowego w związku ze swoim ślubem. Otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2 400 z. brutto oraz premię uznaniową uzależnioną od wyników w pracy, która w sierpniu wynosiła 750 zł.

Miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego dzielimy przez liczbę godzin pracy przypadająca do przepracowania w sierpniu

2 400,00 zł : 160 godzin = 15,00 zł

Stawkę za godzinę pracy mnożymy przez liczbę godzin urlopu okolicznościowego:

15,00 zł  x 16 godzin = 240,00 zł

Zmienne składniki wynagrodzenia dzielimy przez liczbę przepracowanych godzin:

750,00 zł : 144 godziny = 5,20 zł

5,20 zł x 16 godzin = 83,20 zł

Sumujemy wynagrodzenie otrzymane z wynagrodzenia zasadniczego i ze składnika zmiennego

240,00 zł + 83,20 zł = 323,20 zł

Wynagrodzenie za dwa dni urlopu okolicznościowego wynosi 323,20 zł.

 

Podstawa prawna:

  • § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy,
  • § 7, § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop,
  • § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments