Niezdolność do pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę

Niezdolność do pracy pracownika w trakcie przebywania na urlopie wypoczynkowym z mocy prawa przerywa ten urlop.

 

Art. 166 Kodeksu pracy wymienia sytuacje kiedy pracodawca jest obowiązany do udzielenia części niewykorzystanego  urlopu wypoczynkowego w terminie późniejszym, jest to zamknięty katalog z powodu którego urlop ulega przerwaniu z mocy prawa: Z powodu:

1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,

2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

3) odbywanie ćwiczeń wojskowych lub przeszkolenia wojskowego albo pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, przez czas do 3 miesięcy,

4) urlopu macierzyńskiego.

 

W przypadku nie wykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

 

Nie ma znaczenia, że w okresie wypowiedzenia przebywamy na urlopie wypoczynkowym na którym się rozchorujemy i z mocy prawa ten urlop zostanie przerwany a za okres niezdolności do pracy otrzymamy wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. Okres wypowiedzenia nie ulega przedłużeniu o okres niezdolności do pracy, umowa ulegnie rozwiązaniu zgodnie z okresem wypowiedzenia zawartym w wypowiedzeniu umowy a za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracodawca jest zobowiązany do wypłaty ekwiwalentu za urlop.

 

Choroba członka rodziny pracownika nie powoduje przerwania urlopu wypoczynkowego!

 

Art. 32 ust. 1. Ustawy zasiłkowej mówi, że zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki.

Pracownik przebywający na urlopie wypoczynkowym jest poniekąd zwolniony ze świadczenia pracy ale za ten okres otrzyma wynagrodzenie, natomiast  zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem wypłacanym zamiast wynagrodzenia.

 

Zasiłek opiekuńczy za okres urlopu wypoczynkowego nie przysługuje.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
  • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments