Jak obliczyć wynagrodzenie netto w 2017

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę które od 01.01.2017 r. wynosiło będzie 2 000 zł.

Oraz od 1 stycznia 2017 r. z ustawy zniknął zapis, o wynagrodzeniu pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy które nie mogło być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, a co za tym idzie każdy pracownik w pierwszym roku pracy będzie miał prawo do 100% wynagrodzenia minimalnego.

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy kwoty poniższe ulegają odpowiednio zmniejszeniu, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo wynoszą:

1 etat           2 000 zł

3 / 4 etatu    1 500 zł

1 / 2 etatu    1 000 zł

1 / 4 etatu       500 zł

 

Poniżej przykład obliczenia wynagrodzenia netto od kwoty 2 000 zł brutto przy zastosowaniu:

 • podstawowych kosztów uzyskania przychodu 111,25 zł
 • kwoty wolnej od podatku 46,33 zł w przypadku jeżeli pracownik złożył pracodawcy oświadczenie o którym pisałam TUTAJ

Obliczenia

Dane do obliczeń:

 • Kwota brutto : 2 000,00 zł.
 • Koszty uzyskania przychodu : 111,25 zł
 • Kwota wolna od podatku:  46,33 zł

1. Obliczamy składki na ubezpieczenie społeczne:

 • składka emerytalna: 2 000,00 zł x 9,76 % = 195,20 zł
 • składka rentowa: 2 000,00zł  x 1,5 % = 30,00 zł
 • składka chorobowa: 2 000,00zł  x  2,45 % = 49,00 zł

suma: 274,20 zł

2. Obliczamy  podstawę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru tej składki stanowi wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika

 • 2 000,00 zł – 274,20 zł = 1 725,80 zł

3. Obliczamy składkę na ubezpieczenie  zdrowotne, która wynosi 9%

 • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne  wynosi :1 725,80 zł.
 • Od tej podstawy liczymy   9 %.
 • 1 725,80 zł  x 9 % = 155,32 zł.

4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne oraz  koszty uzyskania przychodu 111,25 zł

 • 2 000,00zł – 274,20zł =1 725,80 zł – 111,25 zł = 1 614,55zł = 1 615 zł (po zaokrągleniu)
 • 1 615,00 zł  x  18 % = 290,70 zł (zaliczka na podatek przed odjęciem kwoty wolnej)

Od otrzymanego wyniku odejmujemy kwotę wolną od podatku, czyli: 46,33 zł.

 • 290,70 zł– 46,33 zł = 244,37 zł

Otrzymaliśmy zaliczkę na podatek dochodowy, ale przed odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne

Teraz obliczamy składkę zdrowotną w wysokości 7,75%.

 • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi : 1 725,80 zł
 • 1 725,80 zł x 7,75 % = 133,75 zł (wysokość składki zdrowotnej która obniża zaliczę na podatek dochodowy)

Obliczamy  zaliczkę na podatek dochodowy do pobrania (do wpłaty do US)

 • Zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej wynosi: 244,37 zł.
 • Od tego odejmujemy składkę na ubezpieczenie zdrowotne: 7,75%.

244,37zł  – 133,75zł =  110,62 zł. = 111 zł (podatek do wpłaty do US)

5. Obliczamy wynagrodzenie netto

Od wynagrodzenia brutto odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy.

 • Kwota brutto: 2 000,00 zł.

Od kwoty brutto odejmujemy:

 • 274,20 zł – składki na ubezpieczenia społeczne (195,20zł – emerytalne + 30,00zł – rentowe + 49,00zł – chorobowe),
 • 155,32 zł- składka na ubezpieczenie zdrowotne, w wysokości 9%
 • 111,00 zł -zaliczka na podatek dochodowy.

2 000,00 zł – 274,20 zł – 155,32 zł – 111 zł = 1 459,48 zł netto do wypłaty

 

Powyższe obliczenie prezentuje stawki procentowe na ubezpieczenie (ZUS) które pracownik finansuje ze swojego wynagrodzenia. Oprócz powyższych kwot należy dodać kwoty na ubezpieczenie które finansuje dodatkowo pracodawca za pracownika. O stawkach procentowych i źródle finansowania składek w podziale na pracownika i pracodawcę pisałam TUTAJ

I dalej:

 • składka emerytalna:  2 000zł x 9,76 % = 195,20 zł
 • składka rentowa:  2 000 zł x 6,50 % = 130,00 zł
 • składka wypadkowa: 2 000 zł x 1,80 % = 36,00 zł
 • składka na FP:  2 000 zł x 2,45 % = 49,00zł
 • składka na FGŚP:  2 000 zł x 0,10 % = 2,00 zł

Suma składek finansowanych przez pracodawcę: 412,20 zł

Poniżej składki finansowane przez pracownika:

 • składka emerytalna: 2 000,00zł x 9,76 % = 195,20 zł
 • składka rentowa: 2 000,00zł  x 1,5 % = 30,00 zł
 • składka chorobowa: 2 000,00zł  x  2,45 % = 49,00 zł
 • składka zdrowotna: 1 725,80zł x 9% = 155,32

Suma składek finansowanych przez pracownika: 429,52zł

Powyższe kwoty finansuje z naszego wynagrodzenia pracodawca które wraz z kwotami finansowanymi przez pracownika ujmuje:

 • w raportach imiennych ZUS RCA – składki emerytalne, rentowe, chorobową, wypadkowa, zdrowotną,
 • bezpośrednio na deklaracji ZUS DRA – składki na FP i FGŚP

Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych) wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalanej na dany rok składkowy dla grup działalności i od 01.04.2012 –31.03.2015 wynosiła 1,93% a od 01.04.2015 wynosi do nadal 1,80 %

 

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika w oparciu o umowę o pracę za wynagrodzeniem 2 000,00 zł brutto który ponosi pracodawca wynosi:  2 412,20 zł

2 000 zł + 412,20zł (suma składek finansowana przez pracodawcę) = 2 412,20zł

 

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika w rozbiciu na poszczególne płatności:

 • wynagrodzenie netto do wypłaty: 1 459,48 zł
 • podatek dochodowy: 111 zł
 • składki finansowane przez pracownika: 429,52 zł
 • składki finansowane przez pracodawcę: 412,20 zł

1 459,48zł + 111zł + 429,52zł + 412,20zł = 2 412,20 zł

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments