Świadczenie rehabilitacyjne w świadectwie pracy

Informację o okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego zamieszczamy w ust. 6 pkt 13 świadectwa pracy.

Okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego zaliczamy do okresu nieskładkowego. Okresy nieskładkowe wymienione zostały w art. 7 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i stanowią katalog zamknięty, zaliczamy do nich okresy pobierania:

  • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów Kodeksu pracy,
  • zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego,
  • świadczenia rehabilitacyjnego.

 

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania,
  • ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments