Podstawa wymiaru składek na urlopie wychowawczym w 2017

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy i nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia (art. 18 ust.14 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Od 1.01.2017r. do 31.12.2017r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym nie może być  niższa od kwoty:

 1 500,00 zł (75% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2017 r. tj. 2 000zł),
oraz wyższa od kwoty:
 2 557,80 zł (60% z 4 263,00 zł. tj. przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego  w 2017 roku).

Przykład
Pracownica przebywa na urlopie wychowawczym od 1.08.2015r. do 31.12.2017r. Jest zatrudniona na 1 / 2 etatu zgodnie z umową ma określone wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 950 zł. Od stycznia 2017 r.  należy podwyższyć podstawę wymiaru do kwoty najniższej obowiązującej w 2017, tj. do 1 500 zł.

 

Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego

Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych w wysokości 520 zł.

 

Proporcjonalne pomniejszenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracownika powracającego z urlopu wychowawczego w trakcie miesiąca.

Należy pamiętać o pomniejszeniu podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracownika powracającego z urlopu wychowawczego w trakcie miesiąca. Mówi o tym art. 18 ust. 9 ustawy o sus, za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub ich ustanie i jeżeli trwały one tylko przez część miesiąca, kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu.

Z kolei składka na ubezpieczenie zdrowotne nie ulega proporcjonalnemu pomniejszemu nawet np. w przypadku udzielenia pracownikowi urlopu wychowawczego w trakcie miesiąca.

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments