Potrącenie alimentacyjne z minimalnego wynagrodzenia w 2017

Zgodnie z art. 87 § 1 Kodeksu pracy, z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,

2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,

4) kary pieniężne przewidziane w art. 108 K.p.

Potrąceń dokonuje się w kolejności podanej powyżej.

Potracenia alimentacyjne mogą być dokonywane do wysokości trzech piątych wynagrodzenia (art. 87 § 3 pkt. 1 K.p.)

 

Przykład

Pracownik zatrudniony w wymiarze pełnego etatu, otrzymuje wynagrodzenie w kwocie minimalnego wynagrodzenia wynoszącego 2 000 zł brutto. Komornik obciążył tytułem wykonawczym, wynagrodzenie za pracę w wysokości 2 500 zł tytułem zaległych alimentów.

Przed dokonaniem potrącenia należy obliczyć wynagrodzenie netto (do wypłaty)

Poniżej przykład obliczenia wynagrodzenia netto od kwoty 2 000 zł brutto przy zastosowaniu:

  • podstawowych kosztów uzyskania przychodu 111,25 zł
  • kwoty wolnej od podatku 46,33 zł w przypadku jeżeli pracownik złożył pracodawcy oświadczenie o którym pisałam TUTAJ

Obliczenia

Dane do obliczeń:

  • Kwota brutto : 2 000,00 zł.
  • Koszty uzyskania przychodu : 111,25 zł
  • Kwota wolna od podatku:  46,33 zł

1. Obliczamy składki na ubezpieczenie społeczne:

  • składka emerytalna: 2 000,00 zł x 9,76 % = 195,20 zł
  • składka rentowa: 2 000,00zł  x 1,5 % = 30,00 zł
  • składka chorobowa: 2 000,00zł  x  2,45 % = 49,00 zł

suma: 274,20 zł

2. Obliczamy  podstawę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru tej składki stanowi wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika

2 000,00 zł – 274,20 zł = 1 725,80 zł

3. Obliczamy składkę na ubezpieczenie  zdrowotne, która wynosi 9%

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne  wynosi :1 725,80 zł.

Od tej podstawy liczymy   9 %.

1 725,80 zł  x 9 % = 155,32 zł.

4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne oraz  koszty uzyskania przychodu 111,25 zł

2 000,00zł – 274,20zł =1 725,80 zł – 111,25 zł = 1 614,55zł = 1 615 zł (po zaokrągleniu)

1 615,00 zł  x  18 % = 290,70 zł (zaliczka na podatek przed odjęciem kwoty wolnej)

Od otrzymanego wyniku odejmujemy kwotę wolną od podatku, czyli: 46,33 zł.

290,70 zł– 46,33 zł = 244,37 zł

Otrzymaliśmy zaliczkę na podatek dochodowy, ale przed odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne

Teraz obliczamy składkę zdrowotną w wysokości 7,75%.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi : 1 725,80 zł

1 725,80 zł x 7,75 % = 133,75 zł (wysokość składki zdrowotnej która obniża zaliczę na podatek dochodowy)

Obliczamy  zaliczkę na podatek dochodowy do pobrania (do wpłaty do US)

Zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej wynosi: 244,37 zł.

Od tego odejmujemy składkę na ubezpieczenie zdrowotne: 7,75%.

244,37zł  – 133,75zł =  110,62 zł. = 111 zł (podatek do wpłaty do US)

5. Obliczamy wynagrodzenie netto

Od wynagrodzenia brutto odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy.

Kwota brutto: 2 000,00 zł.

Od kwoty brutto odejmujemy:

274,20 zł – składki na ubezpieczenia społeczne (195,20zł – emerytalne + 30,00zł – rentowe + 49,00zł – chorobowe),

155,32 zł- składka na ubezpieczenie zdrowotne, w wysokości 9%

111,00 zł -zaliczka na podatek dochodowy.

2 000,00 zł – 274,20 zł – 155,32 zł – 111 zł = 1 459,48 zł netto do wypłaty

 

Obliczamy potrącenie alimentacyjne

Z powyższych obliczeń wynika, że wynagrodzenie netto wynosi 1 459,48 zł.  z tak otrzymanej kwoty obliczamy potracenie alimentacyjne w wysokości 60 % (3 / 5)

1 459,48 zł x 3 / 5 = 875,69 zł potracenie alimentacyjne

Wynagrodzenie które pracownik otrzyma po potrąceniu:

1 459,48 zł  – 875,69 zł = 583,79 zł

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments