Koszty uzyskania przychodu w 2017 roku

 

Koszty uzyskania przychodu w 2017 roku w stosunku do 2016 roku nie uległy zmianie. Poniższa tabela przedstawia koszty uzyskania przychodu dla pracownika zatrudnionego w miejscowości w której jest zakład pracy i poza miejscowością w której znajduje się zakład pracy.

Przy zatrudnieniu na jednym etacie w miejscu zamieszkania miesięczne: 111,25 zł

roczne: 111,25 zł x 12 m-cy = 1 335 zł

poza miejscem zamieszkania miesięcznie: 111,25 zł x 25% = 139,06 zł

rocznie: 139,06 zł x 12 m-cy = 1 668,72 zł

Przy zatrudnieniu na kilku etatach w miejscu zamieszkania roczny limit: 2 002,05 zł
poza miejscem zamieszkania roczny limit: 2 502,56 zł

Dla kogo podwyższone koszty uzyskania przychodu:

  •  miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika znajduje się poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy,
  • nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

 

Podwyższone koszty uzyskania przychodu tylko na wniosek

Pracownik w celu zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązany jest złożyć pracodawcy oświadczenie o fakcie iż, zakład pracy w którym jest zatrudniony znajduje się poza miejscowością jego stałego lub czasowego pobytu. Wzór oświadczenia do pobrania: TUTAJ

111,25 zł + 25% = 139,06 zł koszty uzyskania przychodu podwyższone dla osób zamieszkałych poza miejscowością w której znajduje się zakład pracy

111.25 zł standardowe koszty uzyskania przychodu przysługują każdemu kto uzyskuje przychód ze stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.

 

Zmiana miejsca zamieszkania w trakcie roku kalendarzowego

Jeżeli w takcie roku kalendarzowego zmienimy adres zamieszkania na taki który będzie poza miejscowością w której znajduje się nasz zakład pracy i jednocześnie będziemy chcieli skorzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu należy złożyć pracodawcy stosowne oświadczenie. Pracodawca przy obliczaniu naszego wynagrodzenia będzie zobowiązany do uwzględnienia podwyższonych kup od miesiąca w którym złożymy oświadczenie.

 

Co w przypadku kiedy mieszkamy poza miejscowością w której jest zakład pracy i jednocześnie nie złożyliśmy oświadczenia pracodawcy.

Przykład

Miejscem pracy pracownika jest siedziba firmy w Krakowie. Pracownik nie złożył  pracodawcy oświadczenia, że spełnia warunki do zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. W związku z tym przez cały rok zakład pracy do obliczania zaliczki na podatek przyjmował koszty w wysokości 111,25 zł. W PIT-11 wykaże je w wysokości 1.335 zł. (111,25 zł x 12 m-cy).

Przyjmując jednak, że omawiany pracownik:

W okresie od stycznia do kwietnia 2017r. na stałe mieszkał w Krakowie, natomiast przez pozostałą część roku w Warszawie – składając zeznanie za 2017 r. może przyjąć koszty w następującej wysokości:

  • za okres od stycznia do kwietnia – 445 zł (111,25 zł × 4 m-ce),
  • za okres od maja do grudnia – 1.112,48 zł (139,06 zł × 8 m-cy).

Łącznie koszty uzyskania przychodu za 2017r. które należy ująć w zeznaniu rocznym wynoszą – 1.557,48 zł  (445,00 zł + 1.112,48 zł)

W przypadku gdyby ten pracownik  przez cały rok 2017 na stałe mieszkał w Warszawie i dojeżdżał do pracy w Krakowie jednocześnie nie składając oświadczenia – w zeznaniu za 2017 r. może wykazać koszty w wysokości 1.668,72 zł. (12 m-cy x 139,06 zł).

 

Podstawa prawna:

  • art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments