Zmiana warunków pracy lub płacy

Porozumienie zmieniające

– pracodawca ma prawo na podstawie porozumienia zmieniającego zmienić warunki pracy i płacy pracownika. Dopuszczalność zawierania tego rodzaju porozumień nie budzi wątpliwości mimo, że brak jest w kodeksie pracy przepisu wyraźnie zezwalającego na dokonanie takich zmian. Porozumienie takie nie może zawierać postanowień mniej korzystnych niż przewidują przepisy kodeksu pracy.
Porozumienie zmieniające jest to dwustronna czynność prawna obejmująca zgodne oświadczenie woli pracodawcy i pracownika w przedmiocie zmiany treści stosunku pracy. Porozumienie zmieniające ma zastosowanie zazwyczaj, gdy pracodawca proponuje pracownikowi korzystniejsze warunki pracy lub płacy niż te które obowiązują pracownika dotychczas.

Wypowiedzenie zmieniające warunki płacy lub pracy

– jest to porozumienie jednostronne. Zazwyczaj wypowiedzenie zmieniające wiąże się z pogorszeniem warunków zatrudnienia pracownika np. obniżka wynagrodzenia, obniżenie etatu.
W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia
o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

Podstawa prawna: art. 42 k.p.

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments