Minimalna podstawa wymiaru zasiłku w 2018

Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia wzrasta minimalna podstawa wymiaru zasiłku. W 2018r. minimalne wynagrodzenie dla pełnego etatu wynosi 2 100 zł brutto.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy zatrudnienia, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% (emerytalne 9,76% + rentowe 1,50% + chorobowe 2,45%).

 

Minimalne wynagrodzenie w 2018r. wynosi 2 100 zł. kwota ta ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu w stosunku do wymiaru czasu pracy:

  • 1 etat           2 100 zł
  • 3 / 4 etatu   1 575 zł
  • 1 / 2 etatu   1 050 zł
  • 1 / 4 etatu      525 zł

A co za tym idzie podstawa wymiaru zasiłku ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu w stosunku do wymiaru czasu pracy w którym zatrudniony jest pracownik co przedstawia poniższa tabela:

Wymiar czasu pracy Podstawa wymiaru zasiłku
1 etat 1 812,09 zł.       (2 100 zł. – 13,71%)
3 / 4 etatu 1 359,07 zł.       (1 575 zł. – 13,71%)
1 / 2 etatu     906,04 zł.        (1 050 zł. – 13,71%)
1 / 4 etatu 453,02 zł.        (525 zł. – 13,71%)

Powyższe dotyczy ustalania wysokości podstawy wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, ojcowskiego.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018r.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments