Praca w obniżonym wymiarze czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego

Wniosek do pracodawcy o obniżenie wymiaru czasu pracy może złożyć pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego który legitymuje się co najmniej 6 miesięcznym okresem zatrudnienia. Do wymaganego sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia u obecnego i poprzednich pracodawców. Przy ustalaniu omawianego okresu nie mają znaczenia przerwy w zatrudnieniu, sposób ustania stosunku pracy, oraz nie jest wymagane aby pracownik w tym okresie świadczył pracę tzn. mógł przebywać np. na zwolnieniu chorobowym, urlopie macierzyńskim.

 

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest  obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Kodeks pracy nie określa wymiaru etatu w jakim ma być świadczona praca, mówi jedynie, że wymiar czasu pracy nie może być niższy niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy tj. 1/2 etatu. Pracownik może wnioskować o obniżenie mu etatu np. do 3/4 lub 2/3  etatu. Jeżeli pracownik zawnioskuje o obniżenie etatu do 1/4 pracodawca ma prawo nie uwzględnić wniosku.

 

Termin złożenia wniosku

Zgodnie z art. 1867 Kodeksu pracy, wniosek składamy na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Jeżeli wniosek zostanie złożony bez zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Ochrona zatrudnienia

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy – do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Wyjątkiem uzasadniającym rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę jest ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniająca rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Ważne! Przed zmiana tj. przed 2 stycznia 2016r. okres ochronny przed zwolnieniem rozpoczynał się z chwilą złożenia wniosku. Obecnie ochrona stosunku pracy zaczyna obowiązywać na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z obniżonego wymiaru czasu pracy.

 

W przypadku złożenia przez pracownika wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy po dokonaniu przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę, umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
6 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Monika
Monika
4 lat temu

Co w sytuacji kiedy Kobieta ma umowę na czas określony, która kończy się w trakcie tego ochronnego roku? Czy pracodawca musi ja przedłużać?

Kasia
Kasia
5 lat temu

Co z pracownicą która jest u nas zatrudniona na 1/2 etatu. Złożyła wniosek o obniżenie etatu do 1/4..pracodawca się zgadza. Czy jest to zgodne KP?

Iza
Iza
6 lat temu

Witam , a czy obniżeniu ulega również urlop wypoczynkowy? Czy należy się mniej dni urlopu?