Raport ZUS RSA za okres urlopu macierzyńskiego

Pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników, a co za tym idzie nie uprawniony do wypłaty zasiłków wykazuje osobę przebywającą na urlopie macierzyńskim  tylko w raporcie ZUS RSA. Sam raport ZUS RSA wypełniamy jeżeli osoba przez cały miesiąc przebywa na urlopie macierzyńskim, jeżeli jednak urlop macierzyński rozpoczyna się przykładowo od połowy miesiąca a za wcześniejszą część miesiąca zostało wypłacone wynagrodzenie należy wypełnić raport RCA z kodem 01 10 XX

 

Kody świadczenia przerwy:

Celowo poniżej wymieniłam kody 331 i 313 bo, czasem zdarza się tak, że pracownik przed urlopem macierzyńskim legitymuje się nieobecnością w pracy orzeczoną przez lekarza. Dla przypomnienia do 33 dni niezdolności w roku kalendarzowym wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca (kod 331) a od 34 dnia niezdolności do pracy wypłatę świadczenia przejmuje ZUS (kod 313 zasiłek chorobowy).

 • Kod 331 – wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków pracodawcy (na podstawie art. 92 Kodeksu pracy)
 • Kod 313 – zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego
 • Kod 311 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
 • Kod 319 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego

 

Wymiar podstawowego urlopu macierzyńskiego

 • 20 tygodni (140 dni) – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
 • 31 tygodni (217 dni) – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 33 tygodnie (231 dni) – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 35 tygodni (245 dni) – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
 • 37 tygodni (259 dni) – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

 

Wymiar urlopu rodzicielskiego

 • do 32 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka,
 • do 34 tygodni w przypadku urodzenia większej liczby dzieci przy jednym porodzie.

 

Przykład

Mamy przykładowo listopad 2017r. i tak nasza przykładowa Grażyna Kowalska przebywała na zwolnieniu chorobowym przed urlopem macierzyńskim przez okres ponad 70 dni, a co za tym idzie uprawniona już do zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS aż do 14.11.2017r (kod 313) od 15.11.2017r. przebywa na urlopie macierzyńskim podstawowym 20 tygodniowym (kod 311).

 • od 1.11 do 14.11.2017r. kod 313 (zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego)
 • od 15.11 do 30.11. 2017 kod 311 (zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego)

 

W poniższym opisie raportu ZUS RSA pominę bloki: I. Dane organizacyjne, oraz blok II. Dane identyfikacyjne płatnika składek.

W opisanym przykładzie należy wypełnić dwa kolejne bloki druku ZUS RSA bloki III.A. i  III.B. oraz IV.A. i IV.B.

 

Blok III.A. i III.B. raportu ZUS RSA:

Za okres wypłaty zasiłku chorobowego: od 01 do 14.11.2017r.(kod 313). Pracodawca który nie jest uprawniony do wypłaty zasiłku pola 05. oraz 06. pozostawia puste lub wpisuje „0” ja wpisałam „0”

 

Blok IV.A. i IV.B. raportu ZUS RSA:

Za okres urlopu macierzyńskiego: od 15 do 30.11.2017r. (kod 311) i ta sama zasada: pracodawca który nie jest uprawniony do wypłaty zasiłku pola 05. oraz 06. pozostawia puste lub wpisuje „0” ja wpisałam „0”

 

Reasumując w listopadzie w stosunku do naszej przykładowej Grażyny Kowalskiej, pracodawca wykazuje dwie przerwy w opłacaniu składek,  ponieważ każda z tych przerw jest z innego tytułu, konieczne jest wypełnienie dwóch kolejnych bloków raportu RSA za okres zasiłku chorobowego i urlopu macierzyńskiego.

 

Podsumowując powyższy wpis, należy pamiętać, że przykładowo w przypadku zmiany w obrębie miesiąca np. zakończenia podstawowego urlopu macierzyńskiego a rozpoczęcia urlopu rodzicielskiego wypełniamy zawsze dwa bloki: kończymy podstawowy urlop macierzyński w odpowiedniej dacie z kodem 313 a rozpoczynamy nowy okres: urlop rodzicielski z kodem 319 i jeżeli nie jesteśmy płatnikiem zasiłku to w pola 05. i 06. odpowiednio: liczba dni zasiłkowych oraz kwota pozostawiamy nie wypełnione lub wpisujemy „0”.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
 • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych  i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments