Kto jest uprawniony do wypłaty zasiłków

Kto jest uprawniony do wypłaty zasiłków:

1) płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych – swoim ubezpieczonym w czasie trwania ubezpieczenia,

2) oddziały ZUS:

a) ubezpieczonym, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych,

b) ubezpieczonym prowadzącym działalność pozarolniczą i osobom z nimi współpracującymi,

c) ubezpieczonym będącymi duchownymi,

d) osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia,

e) ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego.

 

Liczbę ubezpieczonych ustala się na rok kalendarzowy według stanu na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego, a w stosunku do płatników składek, którzy na ten dzień nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia chorobowego – według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonali takiego zgłoszenia.

 

W liczbie ubezpieczonych należy uwzględniać:

  • pracowników (w tym również uczniów),
  • podlegające ubezpieczeniu chorobowemu osoby wykonujące pracę nakładczą,
  • podlegające ubezpieczeniu chorobowemu osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące,
  • podlegające ubezpieczeniu chorobowemu osoby prowadzące działalność pozarolniczą oraz osoby z nimi współpracujące.

 

W liczbie ubezpieczonych nie należy uwzględniać:

  • osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych,
  • duchownych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu.

 

Kto i kiedy przejmuje wypłatę zasiłku na przełomie roku

Przykład

Pracownik uprawniony  do zasiłku chorobowego za nieprzerwany okres niezdolności do pracy  od 14 listopada do 15 stycznia nowego roku kalendarzowego.

 I. od 1 stycznia pracodawca uprawniony do wypłaty zasiłku

Jeżeli ZUS rozpoczął wypłatę zasiłku przed dniem 1 stycznia, kontynuuje tę wypłatę za nieprzerwany okres niezdolności do pracy po 1 stycznia nawet jeżeli od dnia 1 stycznia pracodawca- płatnik składek jest  uprawniony do wypłaty zasiłków. W przypadku zmiany rodzaju pobieranego zasiłku po 1 stycznia, wypłaty kolejnego zasiłku dokonuje płatnik składek.

 II. ZUS uprawniony do wypłaty zasiłków od 1 stycznia

W sytuacji gdy płatnikiem składek do 31 jest pracodawca-płatnik składek to od 1 stycznia wypłatę przejmuje ZUS.

 

Termin wypłaty zasiłku

Wypłata zasiłku przez ZUS następuje na bieżąco po stwierdzeniu uprawnień. Zasiłki te wypłaca się nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku.

Jeżeli uprawnionym do wypłaty zasiłków jest pracodawca  to zasiłki te wypłaca w terminach przyjętych dla wypłaty wynagrodzeń lub dochodów.

 

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments