Podstawa wymiaru składek na urlopie wychowawczym w 2018

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy i nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia (art. 18 ust.14 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

 

Od 1.01.2018r. do 31.12.2018r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym nie może być  niższa od kwoty:

– 1 575 zł (75% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2018 r. tj. 2 100zł),
oraz wyższa od kwoty:
– 2 665,80 zł 
(60% z 4 443 zł. tj. przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego  w 2018r.)

 

Przykład
Pracownica przebywa na urlopie wychowawczym od 1.08.2017r. do 31.12.2018r. Jest zatrudniona na 1 / 2 etatu zgodnie z umową ma określone wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 1 100 zł. Od stycznia 2018 r.  należy podwyższyć podstawę wymiaru do kwoty najniższej obowiązującej w 2018, tj. do 1 575 zł.

 

Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego

Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych w wysokości 520 zł. Aktualizacja: od 1 listopada 2018 w wysokości: 620 zł.

 

Proporcjonalne pomniejszenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracownika powracającego z urlopu wychowawczego w trakcie miesiąca.

Należy pamiętać o pomniejszeniu podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracownika powracającego z urlopu wychowawczego w trakcie miesiąca. Mówi o tym art. 18 ust. 9 ustawy o sus, za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub ich ustanie i jeżeli trwały one tylko przez część miesiąca, kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu.

Z kolei składka na ubezpieczenie zdrowotne nie ulega proporcjonalnemu pomniejszemu nawet np. w przypadku udzielenia pracownikowi urlopu wychowawczego w trakcie miesiąca.

 

Przykład

Pracownik powraca z urlopu wychowawczego w dniu 23 czerwca 2018r. podstawa składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na omawianym urlopie wynosi 1575 zł.

Obliczenia:

1/ podstawę do ubezpieczenia dzielimy przez ilość dni kalendarzowych czerwca

1575zł : 30 dni = 52,50 zł

2/ tak otrzymany wynik mnożymy przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu

52,50 x 22 dni = 1 155 zł

Podstawa do ubezpieczenia za czas przebywania na urlopie wychowawczym w okresie od 01.06. do 22.06.2018r. została proporcjonalnie pomniejszona i wynosi 1 155 zł

 

 

Podstawa prawna:

  • § 12 ust. 1 i 2  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy,
  • art. 18 ust.5b, 9,14 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments