Jak obliczyć wynagrodzenie na jedną czwartą etatu w 2018

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę które od 01.01.2018 r. wynosi: 2 100 zł.

Dla przypomnienia od 1 stycznia 2017 r. z ustawy zniknął zapis, o wynagrodzeniu pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy które nie mogło być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, a co za tym idzie każdy pracownik w pierwszym roku pracy będzie miał prawo do 100% wynagrodzenia minimalnego.

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy kwoty poniższe ulegają odpowiednio zmniejszeniu, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo wynoszą:

 • 1 etat           2 100 zł
 • 3 / 4 etatu   1 575 zł
 • 1 / 2 etatu   1 050 zł
 • 1 / 4 etatu    525 zł

Poniżej przykład obliczenia wynagrodzenia netto od kwoty 525 zł brutto przy zastosowaniu:

 • Podstawowych kosztów uzyskania przychodu 111,25 zł
 • Kwoty wolnej od podatku 46,33 zł w przypadku jeżeli pracownik złożył pracodawcy oświadczenie o którym pisałam: TUTAJ

Obliczenia:

Dane do obliczeń:

 • Kwota brutto : 525,00 zł.
 • Koszty uzyskania przychodu : 111,25 zł
 • Kwota wolna od podatku:  46,33 zł

 

I. Obliczamy składki na ubezpieczenie społeczne:

 • składka emerytalna: 525zł  x 9,76% = 51,24zł
 • składka rentowa: 525zł x 1,5% = 7,88zł
 • składka chorobowa: 525zł  x  2,45% =12,86zł

suma: 71,98 zł

II. Obliczamy  podstawę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru składki stanowi wynagrodzenie brutto pracownika pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika

 • 525 zł – 71,98 zł = 453,02 zł

 

III. Obliczamy składkę na ubezpieczenie  zdrowotne, która wynosi 9%

 • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne  wynosi : 453,02 zł.
 • 453,02 zł  x 9 % = 40,77 zł.

 

IV. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne oraz  koszty uzyskania przychodu 111,25 zł

 • 525zł – 71,98zł = 453,02zł – 111,25 zł = 341,77 = 342zł (po zaokrągleniu)
 • 342zł  x  18 % = 61,56 zł (zaliczka na podatek przed odjęciem kwoty wolnej)

Od otrzymanego wyniku odejmujemy kwotę wolną od podatku, czyli: 46,33 zł.

 • 61,56 zł – 46,33 zł = 15,23 zł  zaliczka na podatek dochodowy, ale przed odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne

Teraz obliczamy składkę zdrowotną w wysokości 7,75%.

 • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi : 453,02 zł
 • 453,02 x 7,75 % = 35,11 zł (wysokość składki zdrowotnej która obniża zaliczę na podatek dochodowy)

Obliczamy  zaliczkę na podatek dochodowy do pobrania (do wpłaty do US)

 • Zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej wynosi: 15,23 zł.
 • Od zaliczki odejmujemy składkę na ubezpieczenie zdrowotne: 7,75%.
 • 15,23  – 15,23zł =0 zł (zaliczka na podatek do wpłaty do US)

Ważne!

W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki ( art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

W omawianym przypadku zaliczka na podatek dochodowy wynosi 15,23 zł, a obliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne 35,11zł zgodnie z ustawą składkę zdrowotną obniżamy do wysokości zaliczki na podatek w omawianym przypadku do kwoty 15,23 zł, a co za tym idzie zaliczka na podatek dochodowy do wpłaty do US wynosi 0 zł

 

V. Obliczamy wynagrodzenie netto

Od wynagrodzenia brutto odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy.

 • Wynagrodzenie brutto: 525 zł.

Od kwoty brutto odejmujemy:

 • 71,98 zł – składki na ubezpieczenia społeczne (51,24zł – emerytalne + 7,88zł – rentowe + 12,86zł – chorobowe),
 • 15,23 zł- składka na ubezpieczenie zdrowotne obniżona do wysokości zaliczki na podatek dochodowy,
 • 0 zł -zaliczka na podatek dochodowy.

525zł – 71,98zł – 15,23zł  = 437,79 zł netto do wypłaty

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
5 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Anna
Anna
5 lat temu

Ile w takom razie należy się zasiłku L4 w ciąży na 1/4 etatu

Piotrek
Piotrek
5 lat temu

Chciałbym aby mój kolega ”pracodawca” , ”zatrudnił mnie” na 1\4 etatu w działalności na pełnym Vat, jakiej wysokości składki bedzie musiał za mnie odprowadzić ? (ile minimalnie zł trzeba odprowadzić do zus , fiskusa i ch…. wie gdzie jeszcze abym mogł być na legalu zatrudniony)

Aga
Aga
5 lat temu

Czyli na 1/4 etatu zarobię mniej niż na umowę zlecenie :(((