Łączenie urlopu wychowawczego z pracą u innego pracodawcy w raportach ZUS

Dla przypomnienia, pracownik przebywający na urlopie wychowawczym który nie ma innego tytułu do ubezpieczeń podlega obowiązkowo z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym ubezpieczeniom:

  • emerytalnemu i rentowym
  • zdrowotnemu

Składki za pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym w całości opłacane są przez budżet państwa. Pracodawca jedynie je nalicza i wykazuje w dokumentach rozliczeniowych.

 

Poniżej omówiłam przykład łączenia urlopu wychowawczego z pracą u innego pracodawcy niż ten który urlopu wychowawczego udzielił, oraz jakie raporty  należy za takiego pracownika złożyć do ZUS.

 

Przykład

Pracodawca udzielił pracownicy urlopu wychowawczego na okres 2 lat od 1 kwietnia 2017r. Pracownica złożyła  oświadczenie do celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych  oraz ubezpieczenia zdrowotnego – osoby przebywającej na urlopie wychowawczym. Jednak od 1 stycznia 2018r. podjęła zatrudnienie u innego pracodawcy, oraz poinformowała o tym fakcie pracodawcę udzielającego tego urlopu. Pracownica od 1 stycznia 2018r. nie będzie podlegała już ubezpieczeniu z racji urlopu wychowawczego ponieważ posiada inny tytuł ubezpieczeń (u innego pracodawcy). Za styczeń 2018r. pracodawca udzielający urlopu wykaże pracownicę tylko w raporcie:

  • ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 XX ,oraz kodem świadczenia/przerwy 121 lub 122 za okres od 01 do 31 stycznia 2018r.
  • ZUS RSA w drugiej pozycji z kodem tytułu ubezpieczenia 12 11 XX i kodem świadczenia przerwy 350 za okres 01 do 31 stycznia 2018r.

Znaczenie kodu przerwy:

  • kod 121 – urlop wychowawczy udzielony pracownikowi na podstawie art. 186 § 2 – legitymującemu się 6 miesięcznym stażem zatrudnienia, wymiar urlopu: do 36 miesięcy. Urlop udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia,
  • kod 122 – urlop wychowawczy udzielony pracownikowi na podstawie art. 186 § 3 – legitymującemu się 6 miesięcznym stażem zatrudnienia, wymiar urlopu do 36 miesięcy, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika,
  • kod 350 – inne świadczenia/przerwy.

 

W poniższym opisie raportu ZUS RSA pominę bloki: I. Dane organizacyjne, oraz blok II. Dane identyfikacyjne płatnika składek.

 

W opisanym przykładzie należy wypełnić dwa kolejne bloki druku ZUS RSA bloki III.A. i  III.B. oraz IV.A. i IV.B.

Blok III.A. i III.B. raportu ZUS RSA:

Za okres urlopu wychowawczego: od 01 do 31.01.2018r. Kod przerwy 121. Pola 05. oraz 06. pozostawiamy puste lub wpisujemy „0” ja wpisałam „0” Wpisujemy kod tytułu ubezpieczenia pracowniczy 01 10 00 jest. Blok ten informuje, że pracownik w omawianym okresie przebywa na urlopie wychowawczym.

 

 

 

 

 

Blok IV.A. i IV.B. raportu ZUS RSA:

W polu 01. wpisujemy kod tytułu 12 11 00 oznacza osobę przebywającą na urlopie wychowawczym, w polu 02. kod przerwy 350, za okres od 01 do 31.01. 2018r to pole 03. Pola 05. oraz 06. pozostawiamy puste lub wpisujemy „0” ja wpisałam „0”

 

 

 

 

 

 

Reasumując za styczeń w stosunku do naszej przykładowej Grażynki, pracodawca wykazuje dwie przerwy w opłacaniu składek,  ponieważ każda z tych przerw jest z innego tytułu, konieczne jest wypełnienie dwóch kolejnych bloków formularza ZUS RSA za okres pracowniczej przerwy spowodowanej przebywaniem na urlopie wychowawczym  i okres z tytułem ubezpieczenia 12 11 00 i kodem przerwy 350  informujący o braku obowiązku podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym tj. pracownik ma inny tytuł do ubezpieczenia tak jak w naszym przypadku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów,
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
  • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Print Friendly, PDF & Email

Wzory dokumentów do pobrania

Plik Opis Pobrania
pdf ZUS RSA Formularz aktywny do wypełnienia i wydrukowania (źródło: ZUS)
1153
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments