Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek w 2018

Roczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób ubezpieczonych w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarcze narodowej na dany rok kalendarzowy.

Przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2018r wynosi 4 443zł

4 443zł x 30 = 133 290 zł jest to kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w 2018r. Od nadwyżki ponad kwotę 133 290 zł nie opłaca się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Ograniczenie nie ma zastosowania przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W przypadku kilku pracodawców, przy ustalaniu czy nastąpiło przekroczenie rocznej kwoty podstawy wymiaru składek, uwzględnia się podstawy wymiaru składek ze wszystkich tytułów ubezpieczenia, oraz z umów zleceń nawet jeżeli ubezpieczenie społeczne jest dobrowolne.

 

Podstawa prawna:

  • M.P.2017.1174 – Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2018 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments