Ulgowy sposób obliczania zaliczek na podatek dochodowy

Oświadczenie na podstawie art. 32 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sprawie zastosowania ulgowego sposobu obliczania zaliczek na podatek dochodowy mogą złożyć pracownicy których:

  • małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej,
  • zamierzający opodatkować dochody za dany rok podatkowy łącznie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

 

Ulgowy sposób obliczania zaliczki w przypadku złożenia oświadczenia polega na:

1. jeżeli przewidywany dochód pracownika zgodnie z oświadczeniem nie przekroczy pierwszego przedziału skali podatkowej (85 528zł), zaliczki za wszystkie miesiące w roku podatkowym wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (46,33 zł),

2. jeżeli przewidywany dochód pracownika zgodnie z oświadczeniem przekroczy pierwszy przedział skali podatkowej (85 528zł), zaliczki za wszystkie miesiące w roku podatkowym wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu, płatnik składek powinien nadal pomniejszać zaliczki na podatek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

 

Zgodnie z art. 32ust. 1b  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, którym podatnik złoży oświadczenie o ulgowym obliczeniu zaliczki, pobierają zaliczki według złożonego oświadczenia począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik złożył oświadczenie.

 Przykład

Pracownik uzyskujący miesięczny dochód w wysokości 2 400 zł w marcu 2018r.  złożył pracodawcy oświadczenie o ulgowym sposobie obliczania zaliczek na podatek wykazując w nim przewidywane dochody roczne w wysokości 26 400 zł. Pracodawca obliczy i pobierze w kwietniu zaliczkę: 2 400 zł. x 18% – 2 x 46,33 zł.

 Przykład

Pracownik uzyskujący miesięczny dochód w wysokości 9 400 zł w lutym 2018r.  złożył pracodawcy oświadczenie o ulgowym sposobie obliczania zaliczek na podatek wykazując w nim przewidywane dochody roczne w wysokości 112 800 zł. Pracodawca obliczy i pobierze w marcu zaliczkę: 9 400 zł. x 18% – 46,33 zł.

W przypadku zmiany stanu upoważniającego do obniżki zaliczek lub utraty możliwości do opodatkowania zgodnie z art. 6 (tj. łącznie z małżonkiem lub na zasadach dla  osób samotnie wychowujących dzieci), podatnik jest zobowiązany poinformować o tym fakcie pracodawcę (płatnika); w tym przypadku od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik przestał spełniać warunki do obniżki zaliczek pracodawca pobiera zaliczki na zasadach ogólnych (art. 32 ust. 1c).

 

Pracownik ma możliwość złożenia omawianego oświadczenia w każdym czasie w danym roku kalendarzowym. Oświadczenie obowiązuje na dany rok kalendarzowy, jeżeli pracownik będzie chciał w kolejnym roku skorzystać z preferencyjnych zasad pobierania zaliczek, to takie oświadczenie powinien składać w każdym roku.

 

Ulgowy sposób obliczania zaliczek dotyczy też pracowników których dochody przekroczą kwotę pierwszego progu skali podatkowej 85 528zł.  i którzy zamierzają po zakończonym roku podatkowym opodatkować dochody łącznie z pracującym małżonkiem, którego roczne dochody będą mieściły się w pierwszym progu podatkowym.

Przykład

Pracownik uzyskujący miesięczny dochód w wysokości 9 400 zł (rocznie 112 800 zł) w lutym 2018r.  złożył pracodawcy oświadczenie o ulgowym sposobie obliczania zaliczek na podatek wykazując w nim przewidywane  roczne dochody małżonka w wysokości 27 000zł. Pracodawca obliczy i pobierze w marcu zaliczkę: 9 400zł. x 18% – 46,33 zł.

Wzór oświadczenia znajdziesz na blogu w zakładce – wzory dokumentów

Wzory dokumentów

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments