Czas pracy po wejściu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę

Od dnia 1 marca 2018r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 10 stycznia 2018r. o ograniczeniu handlu w niedziele święta, ustawa określa zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta oraz w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

 

Omawiana ustawa jest aktem nadrzędnym wobec Kodeksu pracy wynika to z art. 2 tej ustawy:
W zakresie nieuregulowanym w ustawie do wykonywania pracy przez pracowników w placówkach handlowych w niedziele i święta stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.

 

Czas pracy w niedzielę

Od 1 marca 2018r. dla pracowników: małych punktów sprzedaży detalicznej, stacji benzynowych oraz pozostałych placówek wymienionych w art. 6 ustawy o ograniczeniu handlu których ustawowy zakaz handlu nie dotyczy, zgodnie z art. 3 pkt 7
Ilekroć w ustawie jest mowa o wykonywaniu pracy w handlu oraz wykonywaniu czynności związanych z handlem w niedziele i święta w placówkach handlowych – należy przez to rozumieć wykonywanie takiej pracy lub takich czynności przez pracownika lub zatrudnionego w okresie 24 kolejnych godzin przypadających odpowiednio między godziną 24:00 w sobotę a godziną 24:00 w niedzielę, i między godziną 24:00 w dniu bezpośrednio poprzedzającym święto a godziną 24:00 w święto.

Dla ogółu pracowników za wyjątkiem pracowników handlu wymienionych w art. 6 ustawy o ograniczeniu handlu, zgodnie z art. 1519 § 2  Za pracę w niedzielę i święto, uważa się pracę wykonywaną między godziną 6:00 w tym dniu a godziną 6:00 w następnym dniu, chyba, że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina.

 

Wniosek:

Przed 1 marca 2018r. niedziela dla pracowników zatrudnionych w handlu zaczynała się o godzinie 6:00 w tym dniu a po 1 marca 2018 niedziela dla pracowników zatrudnionych w handlu rozpoczyna się w sobotę o godzinie 24:00

 

Ograniczenie handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy

W dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy w placówkach handlowych:

1) handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,
2) powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem

–  po godzinie 14:00 są zakazane, za wyjątkiem przypadków wymienionych w art. 6 ustawy o ograniczeniu handlu których ustawowy zakaz handlu nie dotyczy.

 

Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem wymiaru jego czasu pracy z powodu wykonywania pracy w dniu 24 grudnia lub w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy do godziny 14:00. Wynagrodzenie oblicza się stosując zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.

 

Północ jest równocześnie końcem dnia i początkiem dnia następnego, przy czym koniec dnia oznaczamy 24:00 a początek dnia następnego 0:00. A zatem sobota godzina 24:00 to ten sam punkt w czasie co niedziela godzina 0:00.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 10 stycznia 2018r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni,
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments