Prawo do bezpłatnej opieki lekarskiej kobiet w ciąży

Kobieta w okresie ciąży i połogu (do 6 tygodni) nie musi być ubezpieczona żeby korzystać z bezpłatnej opieki lekarskiej w ramach NFZ.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są w okresie ciąży, porodu lub połogu:
a) posiadające obywatelstwo polskie lub,

b) które uzyskały w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy.

Art. 68 ust. 3 Konstytucji RP Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.

W celu uzyskania bezpłatnego świadczenia w ramach wizyty lekarskiej w ramach NFZ należy wypełnić oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Oświadczenie do pobrania w załącznikach na samym dole tego wpisu.

W bloku III. Oświadczenia na temat podstawy prawnej do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zaznaczamy trzeci kwadracik jak poniżej:

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty potwierdzające uprawnienie (źrodło: www.nfz.gov.pl):

  • Kobieta w okresie ciąży – karta przebiegu ciąży (ewentualnie zaświadczenie od lekarza specjalisty potwierdzające ciążę), dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne (jeżeli osoba jest zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego) oraz dokument potwierdzający tożsamość.
    Dokumentem potwierdzającym, że kobieta jest ciężarna, może być kopia karty, zakładanej kobiecie ciężarnej podczas pierwszej wizyty u lekarza, po zebraniu wywiadu i przeprowadzeniu badania lekarskiego lub zaświadczenie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub inne zaświadczenie lekarskie.
  • Kobiety w okresie połogu – skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i dokument potwierdzający tożsamość.

 

Podstawa prawna:

  • art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • art. 68 ust. 3 Konstytucji RP.
Print Friendly, PDF & Email

Wzory dokumentów do pobrania

Plik Opis Pobrania
pdf Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
1361
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments