Choroba w trakcie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą

Wymiar urlopu rodzicielskiego:

 • 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie (art. 180 § 1 pkt 1 K.p.)
 • 34 tygodnie w przypadku urodzenia od dwojga do pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie (art. 180 § 1 pkt 2-5 K.p.)

Aktualizacja! Zmiana od 26 kwietnia 2023 r.

1) 41 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie (art. 180 § 1 pkt 1)

2) 43 tygodnie w przypadku urodzenia od dwojga do pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie (art. 180 § 1 pkt 2-5)

 

Po zmianach od 2 stycznia 2016 w przypadku łączenia przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części, nie dłużej jednak niż do:

 • 64 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie (art.180 § 1 pkt 1 K.p.)
 • 68 tygodni w przypadku urodzenia od dwojga do pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie (art. 180 § 1 pkt 2-5 K.p.)

Aktualizacja! Zmiana od 26 kwietnia 2023 r.

1) 82 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie (art.180 § 1 pkt 1)

2) 86 tygodni w przypadku urodzenia od dwojga do pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie (art. 180 § 1 pkt 2-5)

 

 

Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy (art. 1821e § 1 K.p.).

Podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy (art. 1821e § 2 K.p.).

 

W trakcie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą, jeżeli pracownik będzie nieobecny w pracy z powodu choroby lub sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, nabędzie prawo odpowiednio do wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego lub zasiłku opiekuńczego. Świadczenia te przysługują nie dłużej niż do ostatniego dnia, do którego pracownik łączy wykonywanie pracy z korzystaniem z urlopu rodzicielskiego.

 

Przykład

 • Pracownik korzysta z urlopu rodzicielskiego od 1 do 31 marca 2018r.
 • łączy urlop rodzicielski z pracą od 1 do 12 marca 2018r
 • był niezdolny do pracy z powodu choroby od 10 do 17 marca 2018r.

Pracownikowi przysługuje:

 • za okres od 1 do 12 marca – zasiłek macierzyński pomniejszony proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy w którym wykonywana jest praca w trakcie urlopu rodzicielskiego,
 • za okres od 1 do 9 marca – przysługuje wynagrodzenie za czas przepracowany,
 • za okres od 10 do 12 marca –  przysługuje zasiłek chorobowy,
 • za okres od 13 do 31 marca – przysługuje zasiłek macierzyński w pełnym wymiarze.

 

Przykład

Pracownik od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2018r  korzysta z urlopu rodzicielskiego (podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego 2 700zł po odjęciu 13,71%) . W okresie od 14 kwietnia do 30 kwietnia łączy urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy na pół etatu za wynagrodzeniem 1 800 zł  za cały miesiąc.

Obliczamy pomniejszony proporcjonalnie do wymiaru etatu zasiłek macierzyński za okres zatrudnienia na 1 /2 etatu od 14 do 30 kwietnia (17 dni):

 • 2 700 zł : 30 = 90 zł ( pełna dzienna stawka zasiłku)
  90 zł x 0,50 = 45 zł (pomniejszona proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy stawka dzienna zasiłku)
 • 45 zł x 17 dni = 765 zł (wysokość pomniejszonego zasiłku)

Obliczamy wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres od 1 do 13 kwietnia (przysługuje zasiłek w pełnej wysokości):

 • 2 700 zł : 30 = 90 zł (pełna dzienna stawka zasiłku)
  90 zł x 13 dni = 1 170

Do powyższego przykładu dodatkowo przyjmiemy, że pracownica była nieobecna w pracy z powodu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w okresie od 20 do 23 kwietnia (4 dni). Za ten okres został jej wypłacony zasiłek opiekuńczy.

Obliczamy wysokość zasiłku opiekuńczego:

 • 1 800 zł – 13,71% = 1 553,22 zł
  (1 553,22 zł : 30) x 80% x 4 dni opieki = 165,64 zł (wysokość zasiłku opiekuńczego)

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments