Wysokość dodatku za pracę w godzinach nocnych w 2019

Zgodnie z art. 151§ 1 Kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku wynosi 2 250 zł.

Sposób obliczenia dodatku za godzinę pracy w porze nocnej:

  • minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku kalendarzowym należy podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Przykładowo dla stycznia:  (2 250,00 zł : 176h)  x 20 % = 2,56 zł
  • otrzymaną stawkę godzinową dodatku należy pomnożyć przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika w nocy w danym miesiącu.

 

Miesiąc Liczba godzin pracy Minimalna wysokość dodatku brutto za 1h pracy w nocy w zł.
Styczeń 176 2,56
Luty 160 2,81
Marzec 168 2,68
Kwiecień 168 2,68
Maj 168 2,68
Czerwiec 152 2,96
Lipiec 184 2,45
Sierpień 168 2,68
Wrzesień 168 2,68
Październik 184 2,45
Listopad 152 2,96
Grudzień 160 2,81

 

Od 01.01.2017r., przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia  za pracę (przysługującego osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy), nie uwzględnia się dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej  (do 31.12.2016 r. dodatek ten był brany pod uwagę przy obliczaniu pensji minimalnej).

 

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy,
  • art. 151§ 1, art. 151§ 1 Kodeksu pracy,
  • art. 6 ust.4 i 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019r.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments