Wysokość współczynnika urlopowego w 2019 roku

Współczynnik urlopowy stosujemy do obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

 

Zgodnie z rozporządzeniem współczynnik ustala się:

  • odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
  • otrzymany wynik dzielimy przez 12.

 

Współczynnik ten służy do obliczenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu i ustalany jest odrębnie dla każdego roku kalendarzowego. Wartość współczynnika urlopowego dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w 2019 roku wynosi: 20,92

 

Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, współczynnik urlopowy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo:

  • dla 1/1 etatu   20,92
  • dla 3/4 etatu   15,69
  • dla 1/2 etatu   10,46
  • dla 1/3 etatu     6,97
  • dla 1/4 etatu     5,23

 

Ustalony dla danego roku współczynnik stosuje się przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w bieżącym roku kalendarzowym, bez względu na to, czy jest to urlop zaległy, czy bieżący. I tak, jeżeli pracownik nabył prawo do ekwiwalentu w 2019r. np. za lata 2017,2018 stosujemy współczynnik z 2019 roku.

 

Zgodnie z § 19 ust. 1 rozporządzenia, współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego (roku ustania zatrudnienia).

 

Przykład

Z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę z dniem 30 grudnia 2018r.,a co za tym idzie w tym dniu ustał stosunek pracy i  jednocześnie pracownik nabył prawo do ekwiwalentu za urlop zaległy za 2017 i bieżący 2018 rok ale pracodawca wypłaci ekwiwalent dopiero 10 stycznia 2019r. Zgodnie z rozporządzeniem zacytowanym powyżej stosujemy współczynnik urlopowy z roku nabycia prawa do ekwiwalentu za urlop tj. za 2018r.

 

Przykład

Z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę z dniem 31 stycznia 2019r. pracownik ma niewykorzystanych kilka dni urlopu z roku 2018 i za styczeń 2019r. Obliczając ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (2018 i 2019r.) stosujemy współczynnik urlopowy z roku nabycia prawa do ekwiwalentu (z roku ustania zatrudnienia) tj. z 2019r. w wysokości 20,92.

 

Wysokość współczynnika urlopowego w latach 2010 – 2018
Rok Wysokość współczynnika
2018 20,92/20,83*
2017 20,83
2016 21
2015 21
2014 20,83
2013 20,92
2012 21
2011 21
2010 21,08

 

*Aktualizacja: 12.11.2018 został ustanowiony dniem wolnym od pracy, po uwzględnieniu nowego świeta współczynnik urlopowy wynosi 20,83 dla całego etatu. Ustawa wprowadzająca nowe święto weszła w życie 08.11.2018r.

 

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop,
  • ustawa z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r. Nr 4, poz.28, z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments