Kwota rocznego ograniczenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2019

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy (art. 19 ust. 1 ustawy o sus)

 

Przeciętne prognozowane wynagrodzenie w roku 2019 wynosi 4 765zł

4 765zł x 30 = 142 950 zł jest to kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w 2019r. Od nadwyżki ponad kwotę 142 950 zł nie opłaca się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Ograniczenie nie ma zastosowania przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Okres nieopłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek, traktuje się jak okres ubezpieczenia w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Kilku płatników składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jeżeli do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek, ubezpieczony jest zobowiązany zawiadomić wszystkich płatników składek o przekroczeniu kwoty rocznej podstawy wymiaru składek. Za skutki błędnego zawiadomienia powodującego nieopłacenie należnych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe odpowiada ubezpieczony.

 

Maksymalna podstawa składki na ubezpieczenie chorobowe w 2019 roku

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (4 765 przeciętne prognozowane wynagrodzenie w roku 2019 x 250%) = 11 912,50 i została ustalona na cały 2019 rok

 

Dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym z tytułu:

  • prowadzenia działalności gospodarczej oraz współpracy przy niej,
  • wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia,
  • wykonywania pracy nakładczej.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2019 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. (Monitor Polski z 2018r., poz. 1185).
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments