Zmiana nazwiska pracownika w ZUS

Zgodnie z art. 36 ust. 13 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, o wszelkich zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniach, płatnik składek zawiadamia Zakład w terminie 7 dni od zaistnienia zmian, stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez Zakład.

 

Poniżej rozważymy dwa przypadki zmiany nazwiska

I. Zmiana nazwiska spowodowana np. zawarciem związku małżeńskiego i przyjęciem nazwiska małżonka

II. W zgłoszeniu ZUS ZUA lub ZUS ZZA błędnie wpisaliśmy nazwisko pracownika/zleceniobiorcy np. tzw. literówka

W obydwu powyższych przypadkach w celu zmiany/sprostowania nazwiska należy wypełnić formularz ZUS ZIUA.

I. Zmiana nazwiska ubezpieczonego w związku ze zmianą stanu cywilnego

W bloku I. Dane organizacyjne wpisujemy 1 – zgłoszenie zmiany

W bloku II. Dane identyfikacyjne płatnika składek, w tym bloku wpisz dane płatnika składek/pracodawcy/zleceniodawcy takie same jak zostały wpisane na zgłoszeniu ZUS ZUA albo ZUS ZZA

W bloku III. Poprzednie dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej i w bloku IV. Aktualne dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej

Przykład

Grażyna Kowalska zgłoszona do ubezpieczeń z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę w związku ze zmianą stanu cywilnego zmieniała nazwisko na Nowak. Poniżej w związku z tą zmianą wypełniony formularz ZUS ZIUA.

 

II. W zgłoszeniu ZUS ZUA lub ZUS ZZA błędnie wpisaliśmy nazwisko pracownika/zleceniobiorcy np. tzw. literówka

W bloku I. Dane organizacyjne wpisujemy 2 – zgłoszenie korekty

W bloku II. Dane identyfikacyjne płatnika składek, w tym bloku wpisz dane płatnika składek/pracodawcy/zleceniodawcy takie same jak zostały wpisane na zgłoszeniu ZUS ZUA albo ZUS ZZA

W bloku III. Poprzednie dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej i w bloku IV. Aktualne dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej

Przykład

Zgłaszając zleceniobiorcę do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA popełniony został błąd w nazwisku zamiast Kowalska zostało wpisane Kowlska. Wypełniając blok III. Poprzednie dane identyfikacyjne wpisujemy nazwisko z błędem Kowlska a poniżej w bloku IV. Aktualne dane czyli dane poprawne Kowalska.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments