Wycofanie wniosku o urlop wychowawczy

Na temat wycofania wniosku o urlop wychowawczy przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu mówi Kodeks pracy, art. 186 § 7. Urlop wychowawczy jest udzielany na pisemny wniosek pracownika składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a .

Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu, składając pracodawcy pisemne oświadczenie w tej sprawie.

Wzór oświadczenia znajdziesz w zakładce wzory dokumentów

Wzory dokumentów

Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu, składając pracodawcy pisemne oświadczenie w tej sprawie.

 

Przykład

Grażyna Kowalska, rozpoczęła korzystanie z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego od dnia narodzin syna tj. od dnia 03.06.2018 po powrocie z urlopów od dnia 03.06.2019r  korzystała z zaległego i bieżącego urlopu wypoczynkowego. W dniu 25.07.2019r. złożyła wniosek o urlop wychowawczy na okres od 14.08.2019r. do 31.12.2020r. W dniu 02.08.2019r. złożyła oświadczenie dotyczące wycofania wniosku o urlop wychowawczy.

 

 

Nie zachowanie 7 dniowego terminu na wycofanie wniosku

Kodeks pracy nie przewiduje żadnych konsekwencji nie zachowania 7 dniowego terminu na wycofanie wniosku. W tym przypadku w drodze analogii należy stosować przepis o niezachowaniu 21 dniowego terminu na złożenie wniosku o urlop wychowawczy. Jeżeli wniosek o urlop wychowawczy, został złożony bez zachowania terminu pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu 21 dni od dnia złożenia wniosku (art. 186 § 7(1) Kodeksu pracy).

 

Przykład

Urlop wychowawczy rozpoczyna się od dnia 05.08.2019 r. Pracownik złożył oświadczenie o wycofanie wniosku w dniu 01.08.2019 r. Nie zachował 7 dniowego terminu. Pracodawca może dopuścić pracownika do pracy:

  • po upływie 7 dni od dnia złożenia wniosku, na te kilka dni udzielić urlopu wychowawczego,
  • pracownik może zostać dopuszczony do pracy od 05.08.2019r. pomimo nie zachowania 7 dniowego terminu.

 

Co w przypadku gdy już rozpoczęliśmy urlop wychowawczy i chcemy z niego zrezygnować? W przypadku rozpoczętego urlopu wychowawczego wycofanie wniosku nie jest możliwe, jedynie możemy zrezygnować z urlopu. Przepis Kodeksu pracy mówi, że: Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego:

  • w każdym czasie – za zgodą pracodawcy,
  • po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy (art. 186(3) K.p.).

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments