Wysokość współczynnika urlopowego w 2020 roku

Współczynnik urlopowy stosujemy do obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

 

Zgodnie z rozporządzeniem współczynnik ustala się:

  • odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
  • otrzymany wynik dzielimy przez 12.

 

Współczynnik służy do obliczenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu i ustalany jest odrębnie dla każdego roku kalendarzowego. Wartość współczynnika urlopowego dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w 2020 roku wynosi: 21,08

 

Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, współczynnik urlopowy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo dla:

  •  3/4 etatu   15,81
  •  1/2 etatu   10,54
  •  1/3 etatu     7,03
  •  1/4 etatu     5,27

 

Ustalony dla danego roku współczynnik stosuje się przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w bieżącym roku kalendarzowym, bez względu na to, czy jest to urlop zaległy, czy bieżący. Przykładowo, jeżeli pracownik nabył prawo do ekwiwalentu w 2020r. np. za lata 2018,2019 stosujemy współczynnik z 2020 roku.

 

Zgodnie z § 19 ust. 1 rozporządzenia, współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego (roku ustania zatrudnienia).

 

 Przykład

Z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę z dniem 30 grudnia 2019r.,a co za tym idzie w tym dniu ustał stosunek pracy i  jednocześnie pracownik nabył prawo do ekwiwalentu za urlop zaległy za 2018 i bieżący 2019 rok ale pracodawca wypłaci ekwiwalent dopiero 10 stycznia 2020r. Zgodnie z rozporządzeniem zacytowanym powyżej stosujemy współczynnik urlopowy z roku nabycia prawa do ekwiwalentu za urlop tj. za 2019r.

 

Przykład

Z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę z dniem 31 stycznia 2020r. pracownik ma niewykorzystanych kilka dni urlopu z roku 2019 i za styczeń 2020r. Obliczając ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (2019 i 2020r.) stosujemy współczynnik urlopowy z roku nabycia prawa do ekwiwalentu (z roku ustania zatrudnienia) tj. z 2020r. w wysokości 21,08.

 

Przykład

Pracownik zatrudniony od 2019 r na cały etat od stycznia 2020r.  zmieniony wymiar czasu pracy z całego etatu na pół etatu, stosunek pracy ustał 31.01.2020r. Należy obniżyć współczynnik urlopowy proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy 21,08:2 = 10,54 i obliczyć ekwiwalent za urlop zaległy i bieżący stosując obniżony współczynnik z roku nabycia prawa do ekwiwalentu.

 

Wysokość współczynnika urlopowego w latach 2010 – 2019
Rok Wysokość współczynnika
2019 20,92
2018 20,92/20,83*
2017 20,83
2016 21
2015 21
2014 20,83
2013 20,92
2012 21
2011 21
2010 21,08

* 12.11.2018r. został ustanowiony dniem wolnym od pracy, po uwzględnieniu nowego święta współczynnik urlopowy wynosi 20,83 dla całego etatu. Ustawa wprowadzająca nowe święto weszła w życie 08.11.2018r. Czyli od 01.01.2018r do 07.11.2018r. współczynnik wynosił 20,92 a od 08.11 do 31.12.2018r. współczynnik wynosił 20,83

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2020 roku

Ekwiwalent za pół etatu w 2020 roku

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie ekwiwalentu za urlop niepełnoetatowca

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop,
  • ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy,
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments