Dni wolne na poszukiwanie nowej pracy

Kiedy przysługują?

Aby takie dni przysługiwały – umowa o pracę musi  zostać wypowiedziana przez pracodawcę.

Otrzymanie dni wolnych na poszukiwanie nowej pracy uzależnione jest od trzech warunków:

  • okres wypowiedzenia umowy o pracę nie może być krótszy niż 2 tygodnie,
  • umowa o pracę musi zostać wypowiedziana przez pracodawcę,
  • pracownik musi złożyć wniosek o udzielenie tego rodzaju dni wolnych.

 

Ważne:
Prawo do dni wolnych na poszukiwanie nowej pracy przysługuje, także pracownikowi który otrzymał od pracodawcy wypowiedzenie zmieniające w trybie art. 42 k.p. – wtedy gdy nie akceptuje on zmian zaproponowanych przez pracodawcę.

W sytuacji zastosowania skróconego okresu wypowiedzenia pracownikowi przysługuje prawo do zwolnienia od pracy na poszukiwanie pracy w wymiarze odpowiadającym skróconemu okresowi wypowiedzenia.

 

Kiedy nie przysługują?

Pracownik nie ma prawa do dni wolnych na poszukiwanie pracy, gdy sam wypowiada umowę o pracę. Dni wolne na poszukiwanie pracy nie przysługują pracownikowi w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy na zastępstwo oraz:

  • pracownikowi, który ma zawartą umowę na okres próbny krótszy niż trzy miesiące,
  • pracownikowi, który przechodzi na świadczenie przedemerytalne.

 

Uprawnienie to nie przysługuje kiedy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia zaszło z winy pracownika (art. 52. k.p), tj. w przypadku:

  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku,
  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  • w ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.

 

Ile dni?

Liczba dni wolnych zależy od długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę. I tak:

2 dni – jeżeli okres wypowiedzenia twojej umowy o prace wynosi: 2 tygodnie lub miesiąc.
3 dni – jeżeli okres wypowiedzenia twojej umowy wynosi 3 miesiące.

 

Kiedy wykorzystać?

Dni wolne od pracy wykorzystujemy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Kodeks pracy nie precyzuje czy dni wolne na poszukiwanie pracy mają być wykorzystane łącznie, czy też nie, a więc nie ma obowiązku wykorzystywania ich dzień po dniu.

 

Wniosek?

Podstawą udzielenia dni wolnych na poszukiwanie pracy jest tylko  wniosek pracownika. Taki wniosek powinien być przedstawiony pracodawcy w formie pisemnej, ze wskazaniem dni, które pracownik chciałby wykorzystać na poszukiwanie pracy. Kodeks pracy nie precyzuje z jakim wyprzedzeniem należy złożyć wniosek pracodawcy.

 

Prawo do wynagrodzenia?

Za dni wolne przyznane pracownikowi na poszukiwanie nowej pracy pracodawca musi zapłacić pracownikowi pełne wynagrodzenie. Pracownik, który nie skorzystał z dni wolnych na poszukiwanie pracy w terminie wypowiedzenia umowy o pracę, a uprawnienie mu przysługiwało – nie ma prawa domagać się roszczeń ani ekwiwalentu.

 

Podstawa prawna
art. 37 k.p.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments