Jak rozliczyć opiekę medyczną finansowaną przez pracodawcę

Wartość świadczenia medycznego finansowana przez pracodawcę jest dla pracownika przychodem od świadczenia odprowadzamy składkę na ubezpieczenie społeczne i zaliczkę na podatek dochodowy.

Dane do obliczeń:

 • Kwota wynagrodzenia brutto : 3 600 zł
 • Pakiet medyczny finansowany przez pracodawcę miesięcznie: 200 zł
 • Koszty uzyskania przychodu : 250 zł
 • Kwota wolna od podatku:  43,76 zł

 

I. Obliczamy składki na ubezpieczenie społeczne:

 • składka emerytalna: 3 800 zł x 9,76 % = 370,88 zł
 • składka rentowa: 3 800 zł  x 1,5 % = 57 zł
 • składka chorobowa: 3 800 zł  x  2,45 % = 93,10 zł

suma: 520,98 zł

 

II. Obliczamy  podstawę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru tej składki stanowi wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika

 • 3 800 zł – 520,98 zł = 3 279,02 zł

 

III. Obliczamy składkę na ubezpieczenie  zdrowotne, która wynosi 9%

 • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne  wynosi: 3 279,02 zł
 • 3 279,02 zł  x 9 % = 295,11 zł

 

IV. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne oraz  koszty uzyskania przychodu 250 zł

 • 3 800zł – 520,98zł = 3 279,02 zł  – 250 zł = 3 029,02zł = 3 029 zł (po zaokrągleniu)
 • 3 029zł  x  17 % = 514,93 zł (zaliczka na podatek przed odjęciem kwoty wolnej)

Od otrzymanego wyniku odejmujemy kwotę wolną od podatku, czyli: 43,76 zł

 • 514,93 zł– 43,76 zł = 471,17 zł zaliczka na podatek dochodowy, ale przed odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne

Teraz obliczamy składkę zdrowotną w wysokości 7,75%

 • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi : 3 279,02 zł
 • 3 279,02 zł x 7,75 % = 254,12 zł (wysokość składki zdrowotnej która obniża zaliczę na podatek dochodowy)

Obliczamy  zaliczkę na podatek dochodowy do pobrania (do wpłaty do US)

 • Zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej wynosi: 471,17 zł.
 • Od tego odejmujemy składkę na ubezpieczenie zdrowotne: 7,75%.

471,17zł  – 254,12zł =  217,05 zł. = 217 zł (zaliczka na podatek dochodowy do wpłaty do US)

 

V. Obliczamy wynagrodzenie netto

Od wynagrodzenia brutto odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy. Ponieważ pracownik nie otrzymał kwoty 200 zł a jedynie został pracownikowi sfinansowany pakiet medyczny, to obliczając wynagrodzenie netto nie uwzględniamy kwoty 200 zł od której obliczaliśmy składki na ubezpieczenie i zaliczkę na podatek dochodowy.

 • Kwota brutto: 3 600zł

Od kwoty brutto odejmujemy:

 • 520,98 zł – składki na ubezpieczenia społeczne (370,88zł emerytalne + 57,00zł rentowe + 93,10zł chorobowe),
 • 295,11 zł- składka na ubezpieczenie zdrowotne, w wysokości 9%
 • 217 zł -zaliczka na podatek dochodowy.

3 600 zł – 520,98 zł – 295,11 zł – 217 zł = 2 566,91 zł netto do wypłaty

 

Gdyby pracownik nie otrzymał świadczenia medycznego, jego wynagrodzenie netto licząc od kwoty brutto 3600 zł wynosiłoby 2 625,86 zł czyli więcej o: 58,95 zł (2 625,86 zł – 2 566,91 zł)

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments