Przedłużenie umowy do dnia porodu pracownikowi tymczasowemu

Obowiązek przedłużenia umowy do dnia porodu dotyczy pracownicy tymczasowej mającej łączny co najmniej 2–miesięczny staż pracy w danej agencji zatrudnienia.

Na podstawie art. 13 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 9 lipca 2003r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych:

3. Do pracownicy tymczasowej mającej łączny co najmniej 2–miesięczny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej przez daną agencję pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę stosuje się art. 177 § 3 Kodeksu pracy.

3a. Łączny co najmniej 2–miesięczny okres, o którym mowa powyżej obejmuje:

  • okres lub okresy skierowania do wykonywania pracy tymczasowej przypadające w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy poprzedzającym zawarcie umowy o pracę, do której miałby mieć zastosowanie art. 177 § 3 Kodeksu pracy,

lub

  • okres przypadający od dnia zawarcia umowy o pracę, o której mowa powyżej, do dnia, w którym pracownica tymczasowa osiągnęła łączny co najmniej 2–miesięczny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej.

 

Zgodnie z art. 177 § 3 Kodeksu pracy umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

 

Umowa terminowa ulega z mocy prawa przedłużeniu do dnia porodu, jeżeli w dniu jej planowanego rozwiązania pracownica będzie po upływie trzeciego miesiąca ciąży.

 

Upływ 3 miesiąca ciąży oblicza się w równej miary miesiącach księżycowych (28 dni).  Oznacza to, że jeden miesiąc odpowiada czterem tygodniom. Obowiązek przedłużenia umowy do dnia porodu następuje po upływie dwunastu tygodni ciąży. Wyrok SN z 5 grudnia 2012r. I PK 33/02 (OSNP 2004/12/204)

 

Podstawa prawna:

  • art. 13 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 9 lipca 2003r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments