Posiadanie gospodarstwa rolnego a prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

Posiadanie gospodarstwa rolnego większego niż 1 ha przeliczeniowy nie zawsze powoduje brak prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia.

 

Użytkowanie gospodarstwa rolnego nie wyklucza prawa do zasiłku chorobowego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy powstała w czasie ubezpieczenia chorobowego lub bezpośrednio po dacie ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego. Jeżeli natomiast niezdolność do pracy powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, po co najmniej 1-dniowej przerwie i osoba niezdolna do pracy jest rolnikiem lub domownikiem rolnika, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1ha przeliczeniowego lub dział specjalny, prawo do zasiłku chorobowego nie przysługuje, gdyż osoba ta podlega z mocy ustawy ubezpieczeniu społecznemu rolników. (pkt. 29 Komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej).

 

Przykład

Pracownik jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 2,30 ha przeliczeniowego. Był zatrudniony ponad 2 lata na czas określony z dniem 31.05.2020 umowa uległa rozwiązaniu z upływem czasu na który była zawarta. Pracownik stał się niezdolny do pracy od 24.05 do 26.06.2020r. Pracownikowi za okres od 24 do 31.05.2020 wypłacone zostało wynagrodzenie chorobowe (art. 92 K.p.) a od 1 do 26.06.2020 przysługuje zasiłek chorobowy.

 

Jeżeli niezdolność do pracy powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, po co najmniej 1-dniowej przerwie i osoba niezdolna do pracy jest rolnikiem lub domownikiem rolnika, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1ha przeliczeniowego lub dział specjalny, prawo do zasiłku chorobowego nie przysługuje.

 

W przypadku byłych pracowników posiadających gospodarstwo rolne nie ma zastosowania art. 7 ustawy zasiłkowej: Zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:

1) nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego;

2) nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego – w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

 

Przykład

Pracownik jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 2,30 ha przeliczeniowego. Był zatrudniony ponad 2 lata na czas określony z dniem 31.05.2020 umowa uległa rozwiązaniu z upływem czasu na który była zawarta. Pracownik stał się niezdolny do pracy od 02.06 do 26.06.2020r. Pracownikowi nie przysługuje zasiłek chorobowy, ponieważ wystąpiła jednodniowa przerwa pomiędzy ustaniem zatrudnienia a powstaniem niezdolności do pracy.

 

Podsumowanie:

Osobie posiadającej gospodarstwo rolne prawo do zasiłku chorobowego  po ustaniu zatrudnienia przysługuje w przypadkach:

  • Jeżeli niezdolność do pracy powstała w trakcie zatrudnienia i trwa nadal po jego ustaniu.
  • Bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia (najpóźniej w pierwszym dniu po ustaniu zatrudnienia).

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyński,
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
  • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • Komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – wybrane zagadnienia.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments