Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku

Od 01.01.2021r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego dla danego roku kalendarzowego w 2021 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2 800zł.  a minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych  18,30 zł.

 

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą dla danego roku kalendarzowego.

 

Poniżej przykłady wysokości minimalnego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy w 2021r.

  • 3/4 etatu 2 100zł
  • 1/2 etatu 1 400zł
  • 1/4 etatu 700zł

 

Przy ustalaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia nie uwzględnia się:

  • nagrody jubileuszowej,
  • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej – obowiązuje od 01.01.2017r.,
  • dodatku za staż pracy – obowiązuje od 01.01.2020r.

 

Jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika, jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, należy uzupełnić wynagrodzenie do tej wysokości w postaci wyrównania. Wyrównanie wypłaca się za okres każdego miesiąca łącznie z wypłatą wynagrodzenia. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy stosuje się zasady uzupełniania wynagrodzenia jak w przypadku pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Dla przypomnienia od 1 stycznia 2017 r. z ustawy zniknął zapis, o wynagrodzeniu pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy które nie mogło być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, a co za tym idzie każdy pracownik w pierwszym roku pracy ma prawo do 100% wynagrodzenia minimalnego.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w latach 2010 – 2020
rok wysokość minimalnego wynagrodzenia
2020 2 600 zł
2019 2 250 zł
2018 2 100 zł
2017 2 000 zł
2016 1 850 zł
2015 1 750 zł
2014 1 680 zł
2013 1 600 zł
2012 1 500 zł
2011 1 386 zł
2010 1 317 zł

 

 Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021r. ,
  • ustawa z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments