Wysokość dodatku za pracę w godzinach nocnych w 2021 roku

Zgodnie z art. 151§ 1 Kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku wynosi 2 800 zł.

 

Przykład obliczenia dodatku za godzinę pracy w porze nocnej:

 • minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku kalendarzowym należy podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Przykładowo dla kwietnia 2021 dodatek w porze nocnej wynosi: (2 800 zł : 168h)  x 20 % = 3,33 zł
 • otrzymaną stawkę godzinową dodatku należy pomnożyć przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika w nocy w danym miesiącu.

 

Miesiąc Liczba godzin pracy w 2021r. Minimalna wysokość dodatku brutto za 1h pracy w nocy w zł.
Styczeń 152 3,68
Luty 160 3,50
Marzec 184 3,04
Kwiecień 168 3,33
Maj 152 3,68
Czerwiec 168 3,33
Lipiec 176 3,18
Sierpień 176 3,18
Wrzesień 176 3,18
Październik 168 3,33
Listopad 160 3,50
Grudzień 176 3,18

 

 

 • 3,04 zł – marzec,
 • 3,18 zł – lipiec, sierpień, wrzesień, grudzień,
 • 3,33 zł – kwiecień, czerwiec, październik,
 • 3,50 zł – luty, listopad,
 • 3,68 zł – styczeń, maj.

 

Według zasad obowiązujących od 01.01.2017r., przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia  za pracę (przysługującego osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy), nie uwzględnia się dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. Do 31.12.2016 r. dodatek ten był brany pod uwagę przy obliczaniu pensji minimalnej.

 

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy,
 • art. 151§ 1, art. 151§ 1 Kodeksu pracy,
 • art. 6 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021r.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments