Przesunięcie wypłaty wynagrodzenia w zaświadczeniu Z-3

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku nie ma znaczenia kiedy wynagrodzenie zostało wypłacone ale za jaki okres przysługuje.

 

Przykład

Pracownik w wieku powyżej 50 roku życia był niezdolny do pracy w styczniu przez 14 dni za które otrzymał wynagrodzenie chorobowe na podstawie art. 92 Kodeksu pracy,  jego zatrudnienie ustało 31.01.2020r. Od 01.02.2020r. rozpoczyna pracę u innego pracodawcy na czas określony do 31.12.2020r.  i w okresie od 15 do 25 września 2020r. był niezdolny do pracy za ten okres otrzyma już zasiłek chorobowy. Pracodawca zatrudnia poniżej 20 pracowników i nie jest uprawniony do wypłaty zasiłku chorobowego. Podstawa wymiaru zasiłku ustalona zostanie jako średnia z okresu od lutego do sierpnia 2020r.

  • Wynagrodzenie za okres od lutego do kwietnia wypłacane w ostatnim pracującym dniu miesiąca w stałej wysokości 3 000 zł miesięcznie brutto.
  • Wynagrodzenie od maja do sierpnia wypłacane do 10 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni w stałej wysokości 3 500zł miesięcznie brutto.

 

Poniżej fragmenty zaświadczenia Z-3 oparty na powyższym przykładzie.

 

Poniżej fragment zaświadczenia Z-3 w którym zawieramy informacje o wysokości wynagrodzenia w celu ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

 

W zaświadczeniu Z-3 nie ma miejsca na wpisanie informacji o wypłaconym wynagrodzeniu chorobowym przez poprzedniego pracodawcę, ale możemy tę informację choć nie ma takiego obowiązku zamieścić w uwagach. W uwagach możemy też zamieścić informację na temat terminów w jakim wynagrodzenie zostało wypłacone.

 

Wynagrodzenie chorobowe w zaświadczeniu Z-3

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
  • ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłku.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments