Rejestr umów o dzieło w ZUS od stycznia 2021 roku

Od 1 stycznia 2021 roku nowy obowiązek informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zawarciu umowy o dzieło.

Kogo dotyczy obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło

  • płatnika składek lub
  • osoby fizycznej zlecającej dzieło.

 

Rodzaj umów o dzieło podlegających zgłoszeniu do ZUS

  • każda umowa o dzieło z którą płatnik składek nie pozostaje w stosunku pracy lub
  • jeżeli w ramach umowy o dzieło osoba nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Zgodnie z powyższym obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło dotyczy tylko umów od których nie ma obowiązku odprowadzania składek ZUS.

 

A poniżej umowy o dzieło od których odprowadzamy składki ZUS i których zawarcie nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do ZUS

Na podstawie art. 8 ust. 2a. ustawy systemowej, za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła:

  • z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub
  • jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. (zawarła umowę z postronnym podmiotem, ale na odstawie tej umowy wykonuję pracę na rzecz pracodawcy z którym pozostaje w stosunku pracy)

 

Termin na informowanie ZUS o zawarciu umowy o dzieło

  • w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o dzieło

 

W jaki sposób dokonać zgłoszenia

  • Informację o zawartych umowach o dzieło przekazujemy na formularzu RUD

 

 

Pkt I. Dane zamawiającego wykonanie umowy o dzieło


Pkt II. Dane wykonawcy umowy o dzieło

 

Jego adres zamieszkania i adres do korespondencji (adres do korespondencji podajemy jeżeli jest inny niż adres zamieszkania. Jeżeli adres do korespondencji jest taki sam jak adres zamieszkania nie wypełniaj tych rubryk ponownie)

 

Pkt III. Informacja o zawartych umowach o dzieło

 

Pkt IV. Oświadczenie

 

 

Podstawa prawna:

  • art. 22 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,
  • art. 36 ust. 17 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments