Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek w 2021 roku

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy (art. 19 ust. 1 ustawy o sus).

 

Przeciętne prognozowane wynagrodzenie w roku 2021 wynosi: 5 259 zł

 

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2021r. wynosi: 157 770 zł  (5 259 zł x 30). Od nadwyżki ponad kwotę 157 770 zł nie opłaca się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 

Ograniczenie nie ma zastosowania przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

Okres nieopłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek, traktuje się jak okres ubezpieczenia w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Przykład

W październiku 2021r. pracownik przekroczył roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej stawce w wysokości 16 000 zł brutto miesięcznie, dodatkowo we wrześniu otrzymał premię w wysokości brutto 10 000 zł.

W październiku 2021r. doszło do przekroczenia limitu 30 krotności. Przychód pracownika od stycznia do września wynosi 170 000zł kwota ograniczenia wynosi 157 770 zł. Składki za październik należy obliczyć o d następującej podstawy:

 

170 000zł – 157 770zł = 12 230zł  różnica

Obliczamy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

16 000zł – 12 230zł = 3 770 zł

 

  • emerytalna: 367,95 zł (3 770zł x 9,76%)
  • rentowe: 56,55 zł (3 770zł x 1,50%)
  • chorobowa: 92,37 zł (3 770zł x 2,45%)

Razem składki społeczne: 516,87zł

  • zdrowotna: 1 393,48 zł (16 000zł – 516,87zł) x 9%
  • wypadkowa: 267,20 zł (16 000zł x 1,67%)
  • Fundusz Pracy: 392 zł (16 000zł x 2,45%)
  • FGŚP: 16 zł (16 000zł x 0,1%)

W miesiącu następnym po miesiącu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek czyli w listopadzie, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 0 zł.

 

Kilku płatników składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jeżeli do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek (uwzględniamy podstawę ze wszystkich tytułów ubezpieczeniowych np.: umowa o prace, umowa zlecenie przy czym nie ma znaczenia czy ubezpieczenie z danego tytułu jest dobrowolne czy obowiązkowe), ubezpieczony jest zobowiązany zawiadomić wszystkich płatników składek o przekroczeniu kwoty rocznej podstawy wymiaru składek. Za skutki błędnego zawiadomienia powodującego nieopłacenie należnych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe odpowiada ubezpieczony.

Można zwrócić się do ZUS w celu ustalenia przekroczenia ocznej podstawy wymiaru składek na wniosku RRP.

 

 

Podstawa prawna:

  • obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2021 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (Monitor Polski z 2020r. poz. 1061),
  • ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments