Koszty uzyskania przychodu w 2021 roku

Koszty uzyskania przychodu w 2021 roku podatkowym w rozbiciu na miesięczne oraz roczne koszty uzyskania przychodu prezentuje poniższa tabela:

Przy zatrudnieniu na jednym etacie w miejscu zamieszkania miesięcznie: 250 zł

rocznie: 250zł x 12 miesięcy = 3 000 zł

poza miejscem zamieszkania miesięcznie 300 zł

rocznie: 300 zł x 12 miesięcy= 3 600 zł

Przy zatrudnieniu na kilku etatach w miejscu zamieszkania roczny limit: 4 500 zł
poza miejscem zamieszkania roczny limit: 5 400 zł

Koszty uzyskania przychodu podlegają ograniczeniu do wysokości rocznego limitu: 4 500zł lub 5 400zł  dopiero w zeznaniu rocznym.

 

Podwyższone koszty uzyskania przychodu

Pracownik może złożyć oświadczenie o podwyższeniu kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem, że:

  • jego miejsce zamieszkania jest poza miejscowością w której znajduje się zakład pracy,
  • od danego pracodawcy nie będzie otrzymywał dodatku za rozłąkę.

 

Pracownik w celu zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów powinien złożyć pracodawcy oświadczenie. Wzór oświadczenia do pobrania poniżej:

Wzory dokumentów

Podwyższone koszty uzyskania przychodów mogą być odliczane u kilku pracodawców pod warunkiem złożenia u każdego z nich oświadczenia i spełniania warunków o których mowa powyżej. Koszty uzyskania przychodu nie mogą przekroczyć 5 400 zł za rok podatkowy w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego:

  • stosunku służbowego,
  • stosunku pracy,
  • spółdzielczego stosunku pracy,
  • pracy nakładczej.

 

Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, znaczenie ma gdzie pracownik przebywa z zamiarem stałego pobytu a nie miejsce gdzie jest zameldowany na pobyt stały albo czasowy.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments